In English, in English, in English – missä ovat muunkieliset elokuvat?

Selaat Netflixin tarjontaa tylsyyksissäsi, ja eteesi tulee mielenkiintoiselta vaikuttava elokuva. Annat trailerin pyöriä, kunnes huomaat, että elokuva on espanjaksi. Jätät trailerin kesken ja jatkat tarjonnan selaamista. Kuulostaako tutulta? Et ole ehkä koskaan miettinyt asiaa sen syvemmin, mutta sinulla saattaa olla negatiivinen kieliasenne tiettyä kieltä kohtaan.

Suomen Elokuvasäätiön laatimien tilastojen mukaan vuonna 2018 Yhdysvaltojen markkinaosuus Suomen elokuvateattereiden lipputuloista oli 49,7 %, ja teattereissa esitetyt elokuvat olivat suurimmaksi osin Yhdysvalloista. Näiden tilastojen valossa suomalaiset suosivat englanninkielisiä elokuvia jopa enemmän kuin suomenkielisiä.

Espanjankielisten elokuvien vähäinen tarjonta Suomessa luo kynnyksen katsomiselle

Kandidaatintutkielmassani tutkin suomalaisten kieliasenteita espanjankielisiä elokuvia kohtaan. Vastauksista kävi ilmi, että espanjankielisten elokuvien vähäinen tarjonta Suomessa luo monelle kynnyksen katsoa näitä elokuvia. Englanninkieliset elokuvat ovat helpommin saatavilla. Kuitenkin useimmilla oli positiivisia asenteita espanjankielisiä elokuvia kohtaan, ja monilla oli havaittavissa jopa kyllästymistä englanninkielisiin elokuviin. Vastausten perusteella monet siis haluaisivat katsoa enemmän muunkielisiä elokuvia.

Flixablen mukaan Suomen Netflixissä on tarjolla enemmän espanjankielisiä elokuvia kuin suomenkielisiä. Tarjontaa espanjankielisistä elokuvista siis on, mutta ihmiset eivät etsi tai löydä niitä. Kyseisen kielen opiskelu ja kielen ”tuttuus” vaikuttaakin siihen, kenellä on positiivisempi asenne näitä elokuvia kohtaan ja siihen, miten paljon niitä katsotaan. Tutkielmassani espanjaa useamman vuoden opiskelleet katsoivat espanjankielisiä elokuvia huomattavasti enemmän kuin sitä opiskelemattomat, ja motivaatio elokuvien katsomiseen oli monilla nimenomaan kielen oppiminen.

Vähäiset negatiiviset asenteet näkyivät pääasiassa niillä, jotka eivät olleet opiskelleet espanjaa lainkaan tai olivat opiskelleet sitä vain vähän aikaa. Näistä vastauksista käy ilmi esimerkiksi laiskuus katsoa muita kuin englanninkielisiä elokuvia.

Oma mielipiteeni on, että muun kuin englanninkielisten elokuvien ja tv-sarjojen saatavuuden ja mainostamisen lisääminen olisi tärkeää, jotta suomalaisten kielitaito ja erilaisten kulttuurien ymmärrys ei keskittyisi vain englanninkieliseen maailmaan. Englannin kielen asema on hyvin vahva elokuvien ja sarjojen kulutuksessa Suomessa, ja tilannetta muiden kielten osalta voisi parantaa tutkimalla kieliasenteita elokuvia ja sarjoja kohtaan.

Katriina Rajaniemi

Kirjoittaja on juuri valmistunut humanististen tieteiden kandidaatti espanjan kielen oppiaineesta. Kiinnostus kieliin ja kulttuuriin sekä kulttuurituotannon suunnittelun sivuaine innoittivat kandidaatintutkielman aiheeseen.

Artikkelikuva: Nathan Engel

Lähteet

Flixable. https://fi.flixable.com/

SES (Suomen elokuvasäätiö). 2018. ”Elokuvavuosi/Facts & Figures 2018”. https://ses.fi/wp-content/uploads/2019/07/Elokuvavuosi-Facts-Figures-2018.pdf