Juno – laadukasta tohtorikoulutusta kaikille laitoksen jatko-opiskelijoille

Turun yliopiston vararehtori Pirjo Nuutila.

Turun yliopiston tohtorikoulutus uudistuu. Elokuussa 2011 perustettiin Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS, jonka alla toimivat tiedekuntakohtaiset tohtoriohjelmat. Humanistisessa tiedekunnassa ohjelmia on kaksi: kieli- ja käännöstieteiden Utuling ja historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen Juno.

Ajatuksena uudessa tutkijakoulussa on, että kaikki ylipiston tohtoriopiskelijat kuuluvat systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja kestoltaan hallitun tohtorikoulutuksen piiriin. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen jatko-opiskelijat kuuluvat kaikki Junoon. Moni kuuluu myös johonkin muuhun tohtoriohjelmaan, yleensä ns. valtakunnalliseen verkosto-ohjelmaan, mutta Junon tiedotus-, neuvonta- ja opetustoiminta on tarkoitettu kaikille – rahoituslähteestä tai muista sidoksista riippumatta.

Junon johtajana toimii professori Marianne Liljeström ja hänen johdollaan Juno järjesti jo syksyllä 2011 tohtoriopiskelijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan keskustelutilaisuuden. Jatkossa tullaan järjestämään aloitusvaiheen perehdytystä, loppuvaiheen neuvontaa ja koulutusta yleisistä taidoista, esimerkiksi rahoituksen hakemisesta. Tiedotusta kehitetään ja parannetaan ja jatkokoulutuksen käytäntöjä, joissa vielä nyt on paljon vaihtelua, pyritään selkiyttämään ja yhtenäistämään. Tohtorikoulutuksen kehittämisen suunta Turun yliopistossa ja Junossa seuraa kansainvälisiä suosituksia; pyritään edistämään tieteidenvälistä koulutusta, parantamaan tohtoreiden työelämävalmiuksia, edistämään kansainvälistymistä ja tehostamaan ohjausta. Junon toiminnan kehittämisestä vastaa johtoryhmä ja helmikuussa 2012 työnsä aloittanut jatkokoulutuskoordinaattori, fil. tri Kirsi Tuohela.

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS esittäytyi humanistisen tiedekunnan väelle 6.3.

UTUGS teki maaliskuun alussa kampuskierroksen ja vieraili myös humanistisessa tiedekunnassa. Janus-salissa pidetyssä tilaisuudessa tutkijakoulua johtava vararehtori Pirjo Nuutila kysyi, mistä nimi Juno tulee. Kävi ilmi että Minerva-talon ja Janus-salin jatkoksi tohtoriohjelmakin on lainannut nimensä roomalaisesta mytologiasta. Olympolaisten jumalien joukossa Juno on Jupiterin sisar ja puoliso, kuningatarmainen hedelmällisyyden ja syntymän jumala sekä Rooman valtakunnan suojelija. Junon tehtävänä on tämän vertauskuvallisen nimensä mukaisesti synnyttää uutta tutkimusta. Yliopistoissa on tunnustettu, että merkittävä osa tutkimuksesta tehdään tohtorikoulutettavien voimin. Sen lisäksi tohtorikoulutus varmistaa, että tutkijoiksi kasvaa uusia sukupolvia. Tohtorikoulutus, jossa yhdistyvät opiskelu ja tutkimustyö, ei voi olla yliopistoissa muuta kuin tärkeää.

Kirsi Tuohela