Käännekohdassa – reformaatio tavallisen ihmisen silmin?

Keskiaikamarkkinoiden yhteydessä järjestetty seminaari ”Käännekohdassa. Miten reformaation muutokset näkyivät tavallisen ihmisen elämässä?” keräsi runsaasti kuulijoita Turun Vanhalle Raatihuoneelle. Kuva: Miika Norro.

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) -keskus järjesti jo perinteeksi muodostuneen yleisöseminaarin Turun Keskiaikaisilla markkinoilla. Markkinoilla elettiin vuotta 1517, jolloin Martin Luther julkaisi 95 teesiään ja tuli samalla aloittaneeksi reformaation.

Seminaarissa pohdittiin sitä, miten reformaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset näkyivät tavallisen ihmisen arjessa ja oliko muutos niin dramaattinen aikalaisille kuin miltä se jälkikäteen katsottuna näyttää.

FM Tanja Toropainen kertoi reformaation aloittaneen prosessin, jonka myötä tavallinen kansa pääsi käsiksi kirjoitettuun kieleen, tosin vasta useiden satojen vuosien viiveellä. Selvemmin havaittava muutos oli messukielen vaihtuminen kansankielelle.

FM Heini Kirjavainen puhui siitä, kuinka pyhimysveistosten kruunut otettiin reformaation jälkeen uusiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi morsiuskruunuiksi. Turun tuomiokirkon piispansauva puolestaan säilytettiin arvoesineenä, vaikka luterilainen piispa ei sauvaa käyttänytkään.

FT Suvianna Seppälän mukaan veronkanto muuttui reformaation myötä. Muutos ei kuitenkaan ollut tavalliselle kansalle kovin suuri, sillä verojen määrä ei muuttunut, vain vastaanottaja vaihtui kirkosta kruunuksi. Kansa näki muutoksen korkeintaan siinä, että uusia kirkkorakennuksia ei ollut enää varaa rakentaa tai edes kunnostaa.

Professori Irmeli Helin puhui virsilaulun yleistymisestä. Katolisessa messussa nimittäin tavallinen kansa oli päässyt laulamaan vain harvoin, kun taas luterilainen jumalanpalvelus mahdollisti koko seurakunnan yhteisveisuun. Muutoksessa tosin meni kymmeniä vuosia.

FT Panu Savolainen kertoi miten Turun dominikaanikonventti lakkautettiin reformaation myötä, miten rakennus paloi ja lopulta unohtui kaupunkikuvasta kokonaan. Rakennus on löydetty uudelleen modernilla ajalla arkeologisissa kaivauksissa.

FT Meri Heinonen teki yleiskatsauksen siitä, minkälainen muutos reformaatio oli tavallisen kansan hengellisyydelle. Jumalanpalvelusten määrä väheni, mutta messu ei muuttunut kovin dramaattisesti tai nopeasti. Muutokset olivat useimmiten hitaita ja moni asia pysyi ennallaan reformaation jälkeenkin.

Seminaarin päätti Turun Lausuntakerhon esitys ”Tästäs sielun herkut”. Mikael Agricolan runoja. Kerho lausui ja elävöitti runoja tehden samalla kuulijoille ymmärrettävämmäksi runojen kontekstia ja merkitystä.

Miika Norro työskentelee tutkimusavustajana TUCEMEMS-keskuksessa.