Kammio – kuritonta poetiikkaa

Kammio ry on Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opiskelijoiden yhdistys, joka perustettiin vuonna 2004, kun oppiaineeseen saatiin myös aineopinnot. Turun yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa voi suorittaa luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot.

Kammiolla on läheiset ja lämpimät suhteet luovan kirjoittamisen opetushenkilökuntaan. Yhdistys tarjoaa opiskelijoille konkreettisen kanavan keskustella opinnoistaan ja mahdollisuuden vaikuttaa opetuksen sisältöön ja kurssikäytäntöihin. Kammion tarkoitus opiskelijayhdistyksenä on omalla elinvoimaisella toiminnallaan pyrkiä turvaamaan oppiaineen jatkuvuutta.

Vapaa-ajan tapahtumien järjestämisen lisäksi Kammio haluaa edistää opiskelijoiden verkostoitumista kulttuurialalla osallistumalla poikkitaiteellisiin yhteistyöprojekteihin, joissa opiskelijat voivat kartuttaa työkokemustaan. Kammion keskeisin oma projekti on jäsenistön voimin vuosittain toimitettava antologia, jossa julkaistaan luovan kirjoittamisen opiskelijoiden tekstejä. Vuoden 2010–11 suurproduktiomme, antologiapari Pimeys – Minä olen universumi sekä Valo – Heijastimina helkkyviä kasvoja, toteutettiin osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ”Pimeyden 876 sävyä” -hanketta, ja se sai runsaasti näkyvyyttä.

Kammio haluaa olla uuden ja omaäänisen kirjoittamisen pää-äänenkannattaja laadusta tinkimättä. Puolivirallisista kytköksistään huolimatta Kammio onkin erityisen ylpeä villin ja vapaan kulttuuritoimijan statuksesta sekä henkisestä siteestä turkulaisen underground-kulttuurin perinteeseen.

Alkavana lukuvuonna Kammio avaa ensi kertaa ovensa kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille Turun yliopiston opiskelijoille avoimien kirjoittajapiirien muodossa. Piirit käynnistyvät syksyn mittaan, ja niistä tiedotetaan kattavasti myöhemmin. Tämän vuoden luovan kirjoittamisen perus- ja aineopiskelijoita Kammio lähestyy sähköpostitse heti opiskelijavalintojen julkistamisen jälkeen.

Lisätietoa yhdistyksestä saa sen omilta verkkosivuilta tai lähettämällä sähköpostia.

Kammion hallitus