Keisarien Kiinasta Turkuun

Nyky-Kiina tulee Turkuun, kun Turun yliopistossa aloittaa kiinan kielen oppiaine syksyllä 2021. Keisarien aika kuitenkin näkyy ja kuuluu myös nyky-Kiinassa.

Keisarien Kiinan ulkopolitiikassa tai oikeammin barbaarien manipuloinnissa, käytettiin jo Han-dynastian aikaan niin kutsuttua kolmen tavan ja viiden syötin mallia, jolla sanatarkasti Keskustan valtakunnaksi kääntyvä Kiina ohjaili sille myötämielisiä ulkovaltoja lahjuksien ja palveluksien avulla. Ennen nykypäivän poliittisten käsitteiden syntyä ja leviämistä kansainvälisesti, Kiinassa lähes kaikkia muita paitsi kiinan kielen ja kulttuurin omaksuneita pidettiin barbaareina.

Mallin mukaan myötämielisille barbaareille annettiin syötteinä silkkiä ja vaunuja, herkkuja, huvituksia ja hulppeita asumuksia. Luksuksen ja huvitusten päälle heille oli tapana suoda keisarillisia huomionosoituksia ja armoa. Imartelulla taas voitettiin barbaarien sydämet, jolloin heidän mieliinsä ei jäänyt epäilyksiä Keskustan valtakuntaa kohtaan.

Keisarinpalatsin kullan ja silkin säihkeestä on matkaa nykyaikaan, mutta keisarillisessa Kiinassa harjoitetun ulkopolitiikan perintö on nähtävissä myös nyky-Kiinan valtion ja liike-elämän toimintatavoissa kansainvälisen politiikan ja kaupan pelikentillä.

Asiantuntijuuden tarpeeseen havahduttu laajemmin vasta hiljattain

Vaikka Suomessa on opiskeltu kiinan kieltä ja sinologiaa yliopistotasolla jo 70-luvulta lähtien, on asiantuntijuuden tarpeeseen laajemmin havahduttu vasta hiljattain. Kiinan valtion toimien koetaan haastavan länsimaista maailmanjärjestystä tavoin, joiden vaikutukset näkyvät myös suomalaisessa yhteiskunnassa.

Turun yliopistossa nyky-Kiinaa ja Itä-Aasiaa on tutkittu jo toistakymmentä vuotta Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Nyt Itä-Aasia saapuu myös Humanistiseen tiedekuntaan, kun Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella aloittaa kiinan kielen oppiaine syksyllä 2021.

Oppiaine täydentää laitoksen kielipalettia ja laajentaa kielipääaineiden valikoimaa valtakunnallisesti. Koulutus keskittyy nykykieleen ja kiinalaisen yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kiinan kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka tulevat työelämässä sijoittumaan esimerkiksi julkishallinnon, järjestöjen ja liike-elämän tai viestinnän tehtäviin. Sivuaineyhdistelmiä voivat olla ihmistieteet, yhteiskunta- ja kauppatieteet, yrittäjyysopinnot tai vaikkapa kieliteknologia.

Turusta tulee valmistumaan kiinan kielen asiantuntijoita, joilla on paitsi vankka kielitaito ja kiinalaisen yhteiskunnan tuntemus, myös osaamista humanististen alojen ulkopuolelta.

Kiinan kiinankielinen nimi viittaa nykyäänkin Keskustan valtakuntaan, maailman keskipisteeseen. Muu maailma ei enää kuitenkaan ole pullollaan kiinaa taitamattomia barbaareja.

Hanna Holttinen

Kirjoittaja toimii suunnittelijana Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella.