Keskiaikaisten kirjojen lumo houkutti tutkijoita Turkuun

Dies medievales eli keskiajan päivät -konferenssi kerää joka toinen vuosi yhteen suomalaiset keskiajantutkijat. Lokakuussa 2012 järjestyksessä kahdestoista Dies medievales pidettiin Turussa, jonne saapuikin ennätysyleisö, noin kahdeksankymmentä pääosin suomalaista keskiajan tutkijaa kuulemaan lähes neljääkymmentä esitystä.

Uusi keskiaika -paneelissa keskustelun alustajina olivat professori Jukka Korpela Itä-Suomen yliopistosta (vas.), dosentti Tuomas Heikkilä Helsingin yliopistosta ja tutkija Nina Lepokorpi Turun museokeskuksesta. Puheenjohtajana toimi dosentti Marko Lamberg (oik.) Åbo Akademista. Kuva Reima Välimäki.

Suuren suosion takana oli osittain konferenssin teema ”Kirjat, kirjoittaminen ja kirjallinen kulttuuri keskiajan Euroopassa” sekä luonnollisesti myös nimekkäät pääesiintyjät: dosentti Roger Andersson (Stockholms universitet), professori Kaisa Häkkinen (Turun yliopisto), professori Outi Merisalo (Jyväskylän yliopisto) ja professori Éric Palazzo (Université Poitiers).

Konferenssin teeman valintaan vaikutti historiantutkimuksessa viime vuosikymmeninä tapahtunut niin sanottu materiaalinen käänne, joka on näkynyt myös keskiajantutkimuksessa kiinnostuksena käsikirjoitusten esineluonnetta kohtaan. Keskiajantutkimuksessa materiaalista lähestymistapaa voidaan pitää eräänlaisena paluuna tutkimustradition juurille 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen ja sen rikastamisesta uusilla metodeilla ja näkökulmilla.

Teema ei kuitenkaan rajautunut yksinomaan materiaalisuuteen vaan antoi mahdollisuuden tarkastella keskiaikaisia kirjoja ja kirjallista kulttuuria niin kielellisistä kuin sisällöllisistä lähtökohdista. Tämän ansiosta Dies medievales -konferenssissa oli historioitsijoiden ja arkeologien ohella aiempaa enemmän mukana myös kielen- ja kirjallisuudentutkijoita. Esitysten aihepiirit liikkuivat liturgisten käsikirjoitusten tulkinnasta Jöns Budden latinantaitoon ja paholaisen aiheuttamiin riivaustapauksiin.

Luentojen ja seminaariesitysten lisäksi ohjelmassa oli Keskiajantutkimuksen seura Glossa ry:n koordinoiman Uusi keskiaika -hankkeen paneelikeskustelu, jossa pohdittiin Suomen keskiajan historian uudelleenarviointia ja tutkimustulosten popularisointiin liittyviä kysymyksiä. Konferenssi-illallinen nautittiin keskiaikaisten raunioiden kupeessa Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, missä Glossan Valoisa keskiaika -kunniamaininta ojennettiin dosentti Tuomas Heikkilälle.

Dies medievales -konferenssin järjestäjinä olivat Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies sekä Åbo Akademin historia-aineet. Konferenssin esiohjelmana oli jatko-opiskelijoille suunnattu paleografian (eli keskiaikaisten käsialojen) sekä liturgisten käsikirjoitusten jatkokoulutuskurssi, jonka opettajina toimivat konferenssin pääpuhujat, professorit Outi Merisalo ja Éric Palazzo.

Suomalaisten keskiajantutkijoiden alati laajentuva ja kansainvälistyvä joukko tapaa seuraavan kerran Helsingissä 2014.

Uusi keskiaika -hankkeen Helsingissä helmikuussa 2013 järjestämästä tilaisuudesta voi lukea täältä.

Meri Heinonen
tutkijatohtori, Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteentutkimuksen laitos