Pääkirjoitus: teemana kaupunki 

Mitä yhteistä on pyhiinvaelluksella, puhuvilla aaveilla, hyvinvoinnilla ja Itämeren kaupungeilla? Vastaus: Ne ovat kaikki tämänkertaisen teemanumeromme aiheita. Hiiskutun teemanumero esittelee nyt erilaisia kaupunkiteemaisia hankkeita, jotka lähestyvät kaupunkia hyvin erilaisista näkökulmista. Mukana on kaksi kaupunkitutkimushanketta, kurssiprojekti sekä Itämeren kaupunkien liiton toiminnasta kertova artikkeli.  

Turun yliopistossa on parhaillaan käynnissä kaksi hanketta, joita Turun kaupunkitutkimusohjelma rahoittaa. Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta. Ohjelma myöntää vuosittain rahoituksen muutamalle isolle, yleensä monivuotiselle hankkeelle. On hienoa, että vuonna 2023 käynnistyneistä hankkeista kaksi neljästä toteutetaan humanistisessa tiedekunnassa.  

Kaupunkitutkimusohjelman rahoittamista hankkeista toinen on Center for the Study of Christian Cultures -keskuksen Pyhiinvaellus liikkeessä, josta kirjoittaa uskontotieteilijä Tuija Hovi. Tutkimuksessa tarkastellaan pyhiinvaellusta Turussa ja sen lähiympäristössä keskiajalla sekä nykypäivänä. Pyhiinvaellustutkimus peilaa kiinnostavasti myös matkailuun liittyviä ilmiöitä. 

Toinen tutkimus on Åbo Akademin kanssa toteutettava Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa. Kehittyvään kaupunginosaan sijoittuvassa tutkimuksessa selvitetään, mistä tekijöistä kaupunkilaisten arki ja hyvinvointi Turun Linnakaupungin alueella muodostuu. Kaupunkitutkimuksen opiskelija Inga Strauss osallistui hankkeen aineistonhankintaan ja kirjoittaa artikkelissa kokemuksestaan.  

Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijat kirjoittavat Talking Ghosts: Haunting the Future City -kurssista, jonka projektityönä toteutettiin Helsinkiin kaksi näyttelyä. Näyttelyissä pohdittiin julkisen kaupunkitilan politiikkaa havainnekuvien avulla. 

Tutkimushankkeiden ja kurssiprojektien lisäksi paketissa kerrotaan, millaisia yhteistyömahdollisuuksia 30-vuotias Itämeren kaupunkien liitto tarjoaa alueen kaupungeille. Lue dosentti Lotta Lehden artikkelista myös, miten Turku on aktiivisesti edistänyt Itämeren alueen kehittämistä. Arvokasta toimintaa! 


Päivi Leinonen, p
äätoimittaja 

Hiiskuttua-lehden päätoimittaja Päivi Leinonen