Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe lisää tietoa kielen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella perustettiin torstaina 23.8.2018 Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe (Centre for the Study of Language and Wellbeing). Keskuksen tavoitteena on tukea, edistää ja nostaa esille kielen ja hyvinvoinnin yhteyksiä koskevaa tutkimusta, edesauttaa sen soveltamista yhteiskuntaa palvelevaan tarkoitukseen sekä tuottaa aiheeseen liittyviä tapahtumia ja julkaisuja.

Kieli on läsnä ihmisen kaikessa toiminnassa. Kieli vaikuttaa siihen, kuinka viestimme toistemme kanssa, kuinka opimme ja toimimme työssä ja vapaa-ajalla ja kuinka painamme asiat muistiimme. Kielellä on siten suuri vaikutus siihen, miten me ihmiset voimme ja miten yhteiskuntamme voi. Kieli jää kuitenkin usein vain sivuhuomioksi, näkymättömäksi taustatekijäksi tai kokonaan varjoon esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan ja järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluja ja vähemmistöjen palveluja tai tehdään ympäristöä koskevia päätöksiä.

Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kielen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä nostamalla esiin tematiikkaa koskevaa tutkimusta sekä edistää tieteellistä työtä luomalla korkeatasoinen tutkimusympäristö kielen ja hyvinvoinnin tematiikan ympärille. Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen idea juurtaa juonensa Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkimuspäivään 22.5.2018. Tutkimuspäivän vapaamuotoisessa ryhmäkeskustelussa avautui ymmärrys siitä, että hyvinvointia koskevaa kielentutkimusta tehdään Turussa paljon mutta hajallaan.

LaWe-keskuksen perustamiskokoukseen osallistuivat mm. (vas.) Markku Nikulin, Attila Kriszan, Annekatrin Kaivapalu, Meri Lindeman, Milla Luodonpää-Manni, Jenny Paananen, Camilla Lindholm, Hanna Jokela, Annmari Sahlstein, Angela Bartens, Maiju Alanen ja Leena Kolehmainen. Kuva: Paula Pehkonen.

Turun yliopisto tarjoaa LaWen kaltaiselle tutkimuskeskukselle erinomaisen toimintaympäristön, sillä kielentutkimuksen lisäksi hyvinvointia koskevaa tutkimusta on tehty Turussa jo pitkään muun muassa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta käsin johdetussa Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä ja sosiaalitieteiden laitoksen Kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkijaverkostossa KULTVAssa. Hyvinvointi on myös yksi SELMAn (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory) painopistealueista. Lisäksi hyvinvointi kuuluu ilmiselvästi lääketieteellisen tutkimuksen piiriin. LaWen taustalla sekä tekeillä ja suunnitteilla onkin tutkimusyhteistyötä eri tieteenalojen ja yliopiston ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.

Tutkimuskeskuksen toiminta käynnistyy marraskuussa tutustumisseminaarilla, jossa aiheesta kiinnostuneet tutkijat voivat tutustua toisiinsa. Joulukuun 3. päivänä on vuorossa datasessio, jossa vierailijaprofessori Jukka Tyrkkö esittelee helppokäyttöisiä mutta varsin komeita tuloksia tuottavia datan visualisointityökaluja. Vuoden 2019 alkupuolelle on suunnitteilla kielentutkijoille tarkoitettu hyvinvointipäivä, jossa kielentutkimus ja hyvinvointi kohtaavat konkreettisesti kirjoitusretriitin kautta, sekä kirjallisuusaiheinen seminaari yhteistyössä SELMAn kanssa. Lisäksi keskus järjestää Turussa 23.–25.5.2019 ADDA 2 – Approaches to Digital Discourse Analysis -konferenssin yhteydessä kansainvälisen työpajan otsikolla Digital Discourses of Wellbeing.

Sähköpostilistalle ja samalla keskuksen jäseneksi voi ilmoittautua tästä linkistä.

Tutustu keskuksen toimintaan sen verkkosivustolla.

Kirjoittajat ovat Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen LaWen johtoryhmän jäseniä.

Lisätietoa keskuksesta ja sen toiminnasta
Milla Luodonpää-Manni, tutkijatohtori, LaWen johtoryhmän pj., mikalu@utu.fi