Kipinä – uusi avoin julkaisu kulttuurin ja terveyden alalta

Kipinä on Turun yliopiston Kulttuurin ja terveydentutkimusyksikön toimittama uusi vapaan saatavuuden julkaisusarja, joka keskittyy kulttuurin, terveyden sekä taiteen ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

– Idea uudesta julkaisusarjasta syntyi opettaessani monitieteisessä Asklepios-opintokokonaisuudessa. Opiskelijat kirjoittavat opintojen aikana useita esseitä ja valtava määrä uusia näkökulmia unohtuu jonnekin, Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön johtaja Marja-Liisa Honkasalo kertoo.

Kipinä on matalan kynnyksen verkkojulkaisu, jonka sisältö ei rajoitu yksikön omaan tutkimukseen. Tekstejä toivotaankin kulttuurin ja terveyden kysymyksistä kiinnostuneilta tutkijoilta ja opiskelijoilta eri yliopistoista yli tiedekunta- ja oppiainerajojen.

– Julkaisuun voivat kirjoittaa tutkijat, opiskelijat, yksikön seminaareihin osallistuneet sekä kaikki ne, jotka eivät vielä saa juttujaan tieteellisiin lehtiin tai kansainvälisiin sarjoihin ja jotka haluavat teksteilleen keskustelufoorumin, Honkasalo linjaa.

Yhteinen kanava monitieteiselle terveystutkimukselle

Honkasalon mukaan kulttuurin ja terveyden tutkimus on lisääntynyt Suomessa ja Kipinän kaltaiselle julkaisulle on ollut tilausta suomalaisen tieteen kentällä:

– Kulttuurin ja terveyden tutkimuksella ei ole olemassa suomenkielistä julkaisua, johon voi tarjota erityyppisiä tekstejä. Kipinä voi toimia mahdollisuutena omien ideoiden eräänlaiseen patentoimiseen. Myös Asklepios-opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita saamaan omia töitään julkaistuksi.

Kipinän tavoitteena on toimia julkaisukanavana suomenkielisille kulttuurin ja terveyden teemoja käsitteleville teksteille, pitää aiheen parissa työskentelevät tutkijat ajan tasalla alan tutkimuksesta sekä toimia yhteistyön ja kommunikaation foorumina eri tiedekuntien ja tieteenalojen välillä.

Sytyke uusiin tutkimusavauksiin

Kipinä ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Ensimmäisessä julkaisussa keskitytään elinympäristöön ja hyvinvointiin ja tulevissa numeroissa muun muassa Asklepios-opiskelijoiden lopputöiden esittelyyn sekä ihmismielen saloihin ja kummiin kokemuksiin.

Nimi Kipinä juontuu yhdysvaltalaisen antropologin Tanya Luhrmannin ajatuksesta, jonka mukaan ympäristön ja kulttuurin kokemista ohjaa paikallinen havainnoitavuus: jokin ilmiö ei tule havainnoiduksi luontaisesti tai universaalisti, vaan sitä ohjaa tietty kulttuurinen sytyke.

– Parhaimmillaan verkkojulkaisukin voi olla sytyke ja toimia innoituksena myös jonkin vaativamman tutkijantyön tai tutkimusyhteistyön alkamiselle, Honkasalo toteaa.

Kia Andell ja Heikki Kettunen ovat Kipinän toimittajia.

Kipinän ensimmäinen numero on julkaistu torstaina 20.4.2017.

Voit tutustua Kipinään julkaisun verkkosivuilta.