Kirjoittamista yhdessä mutta etänä

Ensimmäinen laatuaan Historian kirjoittaminen -kurssi järjestettiin viime syksynä poikkeusoloissa. Vaikka kurssi oli uusi historian ja arkeologian oppiaineryhmän opintosuunnitelmassa, päähuomion kurssin onnistumisesta vei pandemia.

Kurssi alkoi kirjoittamisen genrejä ja historiatiedon käyttöä laajasti luotaavilla luennoilla. Seuraavaksi opiskelijat jakautuivat ”sokkoina” kolmeen, noin kymmenen hengen temaattiseen ryhmään, työpajaan. Työpajoille oli nimetty ”kehysteemoiksi” medievalismi, Turku ennen vuotta 1900 ja matkustaminen. Työpajojen sisällä osallistujat muodostivat pienempiä työpareja tai -ryhmiä. Tavoitteena ryhmissä oli kirjoittaa esimerkiksi popularisoivia tietoartikkeleita, kevyempiä blogitekstejä ja kirja-arvosteluja.

Pandemian vuoksi työskentely tapahtui Zoomissa ja Moodle-alustalla. Pikaisia tilannepäivityksiä varten oli olemassa Whatsapp-viestiketjut. Jokaisesta työpajasta oli valittu yksi opiskelija, jolla oli päävastuu kokoontumisista ja yhteisten tekstien edistymisestä. He keräsivät joukkonsa Zoomiin ja ottivat haltuunsa teknisen repertuaarin aina ”hostina” toimimisesta tekstien jakamiseen ja ryhmätilojen käyttöön.

Tapaamisia ja keskustelua etäaika ei merkittävästi vaikeuttanut; työpajat onnistuivat nopeasti löytämään laajoista aihepiireistä tiukemmin rajatut ja yhdessä jaetut kirjoitusaiheet. Medievalismi-työpajan tekstit keskittyivät ritariuteen ja siihen, kuinka ritarit ovat toteuttaneet olemassaoloaan osana keskiaikaista maailmaa ja toisaalta siihen, miten ritariutta on myöhemmin esitetty. Matkustaminen-työpaja valitsi kirjoitustehtävien aiheiksi kolme itsenäistä teemaa: siirtolaisuuden, turismin ja tutkimusmatkailun. Näiden kautta onnistui matkustamisen eri muotojen ja motiivien pohdinta pitkällä aikajänteellä.

Turku-aihe jakoi alussa eniten mielipiteitä: Suomen historiaan suuntautuneille aihe tuli iloisena yllätyksenä mutta tuotti hetkellistä tuskaa yleisen historian opiskelijoille. Työpajan sisällä jännite ratkaistiin mallikkaasti: yhdessä kirjoitetuissa teksteissä Turku näyttäytyi kiinteänä osana 1800-luvun maailmaa unohtamatta kuitenkaan kaupungille erityisiä tapahtumia.

Piirros Turun kaupungista 1800-luvulta.
Kuva: Museovirasto (CC BY 4.0)

Kurssipalautteen mukaan etänä yhdessä kirjoittaminen toimi yllättävänkin hyvin. Opintoihin kurssi tarjosi korona-aikana kipeästi kaivattuja yhteisöllisyyden kokemuksia. Etäaika on monille vaikea, eikä tätä peitelty palautteessa, mutta opiskelijalähtöinen kurssi koettiin tavallista motivoivampana.

Jaakko Koljonen, Elina Parkkila ja Arvi Seesjärvi ovat kurssin vastuuopiskelijoita, Marika Räsänen kurssin opettaja.