EC2U-logo

Kokemuksia EC2U-yhteistyöverkoston uudesta maisteriohjelmasta ”European Languages, Cultures and Societies in Contact” Turun yliopistossa

EC2U-yhteistyöverkoston puitteissa pyörähti syksyllä 2022 käyntiin kansainvälinen maisteriohjelma. Turun yliopistosta mukana ovat ranskan ja saksan oppiaineet. On aika katsoa, kuinka ensimmäinen vuosi on sujunut.

Monikielisessä EC2U-ohjelmassa korostuvat manner-Euroopan kielet (espanja, italia, portugali, ranska, romania ja saksa), mutta myös englanti lingua francana. Opetusta tuottavat EC2U-yliopistot omilla kursseillaan, mutta myös yhteiset verkkokurssit kuuluvat kiinteästi ohjelmaan. Sisältö on monitieteinen kattaen kielen-, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen osa-alueita. Turussa opintonsa aloittanut Zoé Moujeard toteaa osuvasti, että kurssit antavat monipuolisen ja syvällisen kuvan aihealueista, koska eri yliopistojen opettajilla on oma näkökulmansa eri teorioihin ja ilmiöihin.

Hyviä kokemuksia ohjelmasta – ja Turusta

Ohjelma sopii kansainvälisesti suuntautuneille opiskelijoille. Se on kuitenkin varsin vaativa. Kahden vuoden opintojen aikana on vietettävä vähintään kaksi lukukautta muissa EC2U -verkoston yliopistoissa. Opiskelijoilla on itsellään suuri vastuu siinä, että he suunnittelevat opintokokonaisuutensa järkevästi, osaavat hakea uudessa yliopistossa joka lukukausi Erasmus -apurahaa, järjestävät elämisen perusasiat aina uudessa kaupungissa…

Käytännön järjestelyt saattavat tosiaan olla työläitä, mutta ohjelmassa on monia hyviä puolia, jotka palkitsevat vaivan. Zoé Moujeard kiittelee ohjelman kansainvälistä luonnetta: opiskelijat pääsevät paitsi opiskelemaan muissa EC2U-yliopistoissa, myös osallistumaan verkoston muihin tapahtumiin, joissa voi tavata opiskelijoita eri aloilta ja yliopistoista. Zoé on ollut myös tyytyväinen opintoihinsa ranskan oppiaineessa. Hän on saanut tehdä työharjoittelun juuri toivomallaan alalla, josta valmistelee myös gradua.

Saksan oppiaineessa yhden vaihtolukukauden opiskellut Agnese D’Angelo kehuu opettajien kompetenssia ja kurssien laatua. Agnese antaa Turun yliopistolle vielä erityistä kiitosta siitä, että jokaisesta opiskelijasta huolehditaan niin hyvin. On ilo huomata, että Turun yliopistosta on välittynyt opiskelijoille näin positiivinen kuva.

Kirjoittaja on projektikoordinaattori EC2U-hankkeessa kieli- ja käännöstieteiden laitoksella ja väitöskirjatutkija ranskan oppiaineessa.

EC2U - European Campus of City-Universities -hankkeen logo