Kolmas Tila ry:n seminaari kysyi mitä on romanttinen mieli

Kolmas Tila ry, SELMA-keskus ja yleisen kirjallisuustieteen oppiaine järjestivät toukokuussa seminaarin ”Mitä on romanttinen mieli?”, jossa pohjustettiin Kolmannen Tilan vuonna 2020 ensi-iltansa saavaa suurtuotantoa Romanttinen mieli näyttelijöille ja kahdelle kuorolle.

Kolmas Tila ry on monitaiteellinen ryhmä, jonka tavoitteena on taiteen ja tieteen keskinäinen vuoropuhelu ja tutkimus. Ryhmä on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Turun yliopiston ja erityisesti historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kanssa. Yhteistyö alkoi Turun kulttuuripääkaupunkivuoden alla, jolloin Kolmas Tila toteutti palkintoja saaneen Vastakertomus-tapahtuman.

Mitä on romanttinen mieli? -seminaarissa tutkijoita oli pyydetty pohtimaan kysymyksiä siitä, millaisia ajatuksia liitetään romantiikan ajan taiteeseen, elettyyn todellisuuteen ja filosofiaan. Seminaarissa pohdittiin myös, millaisia merkityksiä ihminen ja yksilö saivat romantiikan aatemaailmassa ja taiteessa sekä millaista romantiikka oli Turussa.

Tutkijat jäljittivät romantiikkaa Turusta Euroopan kautta Yhdysvaltoihin

Seminaarin alussa pysyteltiin Turussa, sillä tuleva näyttämöteos kytkeytyy voimakkaasti paikalliseen menneisyyteen ja elettyyn tilaan.

Hannu Salmi pohti kauhistuttavan ja ylevän kietoutumista toisiinsa Turun palossa. Panu Savolainen käsitteli romantiikan tilallisuutta ja arkkitehtuuria erityisesti Turussa ja Jukka Sarjala tarkasteli Turun romantiikkaa nuorison kapinana.

Heli Rantala, Tero Vanhanen ja Asko Nivala siirsivät näkökulmansa kohti Eurooppaa. Rantanen pohti romantiikan aikaa vallankumouksellisen liikehdinnän näyttämönä, Vanhanen tarkasteli vampyyrihahmon muotoutumista romantiikan kirjallisuudessa ja Nivala keskittyi romantiikan kartografiaan. Seminaarin lopuksi Jouni Teittinen esiteli yhdysvaltalaisen Ralph Waldo Emersonin luontoromantiikkaa.

Tilaisuuden päätössanoissa Nivala kiteytti romantiikan metaforan olevan eräänlainen ambivalentti hämärä: Valistuksen valon jälkeen ei seuraa pimeyttä vaan valon ja varjon, ylevän ja pelottavan välinen kolmas tila.

Tulevaan suurtapahtumaan valmistautuminen

Romanttinen mieli -teoksen käsikirjoittaa Seppo Parkkinen ja ohjaavat Susanna Airaksinen ja Juha Malmivaara. Musiikin säveltävät Ulf Långbacka ja Kari Mäkiranta.

Kolmas Tila haluaa nostaa esiin yhteiskunnallisesti ja filosofisesti tärkeinä pitämiään aiheita. Ryhmän esitystaiteessa teos nähdään prosessina, jossa taiteilijat ammentavat tieteestä ja tieteen on mahdollisuus inspiroitua taiteesta. Sen kaikkiin teoksiin liittyykin yleisötilaisuuksia ja seminaareja, joilla pyritään vuorovaikutteiseen, yhteisölliseen ja aktiiviseen katsomisprosessiin.

FT, dos. Kaisa Ilmonen on tutkija yleisen kirjallisuustieteen oppiaineessa sekä Kolmas Tila ry:n hallituksen jäsen.