Koodinvaihtoa Turussa

– Ja sit mä sanoin sille et tush keissi fam ja lähin luokast pois.
– Bro ei.
– Wallah mä vannon bro!

Kaksi nuorta puhuu Turun jokirannassa. Keskustelussa on esillä ilmiö, jossa puhuja vaihtaa kielestä toiseen. Kielitieteessä ilmiö tunnetaan nimellä koodinvaihto.

Koodinvaihto on yleistä erityisesti kaksikielisissä yhteisöissä. Sen lisäksi tarkastelun kohteeksi on lisätty ajatus siitä, että myös monet muut käyttävät useampaa kuin yhtä kieltä, kuten alun esimerkki osoittaa. Nuoret käyttävät koodinvaihtoa luodakseen omanlaistansa erottuvaa kieltä.

Turussa monikielisyys kukoistaa. Vuonna 2016 Turun väestöstä ruotsinkielisiä oli 5,4 prosenttia ja muunkielisiä 10,6 prosenttia. Kun määrään lisätään vielä kaikki jotain vierasta kieltä osaavat turkulaiset, syntyy loistelias kielten palapeli.

Dann diskutieren wir über cross margin und profits

Kaksikielinen puiston nimikyltti kesäisessä Mannerheimin puistossa.
Turussa koodinvaihto näkyy vahvana kaksikielisessä kulttuurissa. Kuva: Miraliisa Mäki.

Lounaskahvilassa Turussa kuuluu kummallinen puheenvuoro yritystapaamisen yhteydessä:

– Am Montag diskutieren wir über cross margin und profits.

Kansainvälisissä yrityksissä koodinvaihto on arkipäivää. Koodinvaihdon syy piilee siinä, että englanninkieliset termit helpottavat yritysten välistä kommunikointia. Englantia käytetään kansainvälisessä kaupankäynnissä lingua francana eli kaikille yhteisenä yleiskielenä.

Vaa’ankieliosavaltio är vågmästarstat på svenska

Turun jokirannassa kahvilan terassilla istuu kaksi iäkkäämpää rouvaa lukemassa lehteä.

– Katse kohdistuu vaa’ankieliosavaltioihin, toinen rouvista lukee.

– Vaa’ankieliosavaltio, vad är det?

– Vaa’ankieliosavaltio är vågmästarstat på svenska, avustaa viereisessä pöydässä istuva nuorimies.

Termit koodinvaihto ja kaksikielisyys ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Turussa kielivaihtelu elääkin vahvana erityisesti Turun seudun rikkaan kaksikielisen kulttuurin vuoksi.

Koodinvaihto – heikkous vai vahvuus?

Koodinvaihto saatetaan joskus nähdä negatiivisena asiana. Ilmiössä on kuitenkin kyse taitavasta kielellisten taitojen soveltamisesta.

Jos siis joskus suustasi lipsahtaa englanninkielinen sana, älä pode siitä huonoa omaatuntoa. Olet juuri osoittanut olevasi kielitaituri. Se on positiivinen asia!

Kirjoittajat ovat kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoita. Kirjoitus on osa kokonaisuutta ”Monikielinen Turku”.