Kuinka kirjallisuus voi lisätä hyvinvointia?

Miten kirjallisuus voi rakentaa parempaa elämänlaatua? Tätä kysymystä pohdittiin Turun yliopiston Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWen ja SELMA-tutkimuskeskuksen yhteistyönä järjestämässä seminaarissa, jossa tarkasteltiin erilaisia tapoja ymmärtää kirjallisuuden hyvinvointivaikutuksia.

Kirjallisuus kannustaa eettiseen pohdintaan

Humanistisen tiedekunnan vieraileva professori Colin Davis (Royal Holloway, University of London) esitti kysymyksen, voiko kirjallisuus tehdä meistä parempia ihmisiä. Hän käsitteli esityksessään teoksia, joiden kautta kirjallisuus näyttäytyy moraalisfilosofisena pohdintana heijastaessaan ihmisten moraalisia valintoja ja niiden vaikutuksia kirjan henkilöiden elämään. Keskustellessaan näistä valinnoista lukija tulee samalla itse tehneeksi arvokasta eettistä pohdintaa ja pääsee tarkastelemaan saman asian eri puolia usean henkilöhahmon näkökulmasta.

Kirjallisuus tukee vähemmistönuorten identiteettiä

Vieraileva professori Lydia Kokkola (Luleån teknillinen yliopisto) käsitteli omassa esityksessään Pohjois-Ruotsin vähemmistönuorten elämän haasteita alueilla, joita leimaavat väestökato ja sen mukanaan tuomat ongelmat. Miten verkossa elävänä kukoistavaa yhteisöllisyyttä voitaisiin luoda sinne missä nuoret oikeasti asuvat?

Kokkolan esittelemässä hankkeessa pohjoisen nuorten hyvinvointia pyritään parantamaan kehittämällä tapoja, joilla nuoret saataisiin kokemaan osallisuutta paikallisesti. Tässä apuna voidaan käyttää muun muassa kirjallisuuden, luovan kirjoittamisen ja teatterin työpajoja ja piirejä, joissa nuoret pääsevät itse toimimaan ja luomaan uutta tapaa olla saamelainen tai meänkielinen nuori nyky-Ruotsissa.

Muita näkökulmia kirjallisuuden hyvinvointivaikutuksiin

Seksuaaliterveys on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Elina Valovirta valotti tutkimuksensa pohjalta romanttisten kirjojen suhdetta yksiavioisuuteen ja seksuaalisuutta koskeviin tabuihin, kuten masturbointiin.

Päivi Kosonen (oik.), Hanna Meretoja (kesk.) ja Eevastiina Kinnunen (vas.) kertovat Instrumental Narratives -projektista. Kuva: Leena Letwory.

Hanna Meretoja, Päivi Kosonen ja Eevastiina Kinnunen puolestaan esittelivät nykypäivän tarinallistuvassa mediaympäristössä hyvin ajankohtaista projektia Instrumental Narratives, jossa kehitetään tarinallisuutta hyödyntäviä työkaluja muun muassa terapeuttisiin tarkoituksiin mutta myös tunnistetaan haitallisia tapoja käyttää tarinoita esimerkiksi mielipiteiden manipuloimiseksi.

Seminaarin päättäneessä paneelikeskustelussa Kaiju Harinen, Joel Kuortti ja Anu Laukkanen summasivat vielä erilaisia näkökulmia kirjallisuuden ja hyvinvoinnin suhteeseen. Yksi tällainen monissa päivän esitelmissä esiin noussut näkökulma oli myös lupa nauttia kirjallisuuden lukemisesta sellaisenaan. Mikä onkaan ihanampaa kuin käpertyä viltin alle lukemaan viihdyttävää, ajatuksia herättävää tai provosoivaakin kirjaa?

Literature, Ethics and Wellbeing -seminaari järjestettiin keskiviikkona 15.5. Sirkkalassa.

Leena Letwory on Kieliasiantuntijuuden maisteriohjelman opiskelija, joka toimii Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen markkinoijana. Milla Luodonpää-Manni on Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen LaWen johtoryhmän puheenjohtaja.