Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnoissa luodaan matkailualan tulevaisuutta

Koronakriisi, ilmastonmuutos ja vastuullisuuspyrkimykset muovaavat matkailualaa. Kulttuuri- ja elämysmatkailun opintokokonaisuuden kehittäminen alkoi juuri koronakriisin alla. Uusittujen kurssien sisällöissä sen vaikutukset matkailuun on otettu heti tuoreeltaan käsiteltäväksi.

Ihmisten liikkumista koskevat rajoitukset on yleinen uutisaihe näinä päivinä. Matkailuala on siitä riippuvaisena ollut ensimmäisten joukossa syvissä vaikeuksissa koronakriisin aikana. Samaan aikaan ihmisten tarve arjesta irtaantumiseen ja maiseman vaihtamiseen eivät ole kadonneet minnekään, päinvastoin. Ala on selviytynyt aiemmista kriiseistä varsin nopeasti.

Vanha Rauma on yksi Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa -kurssin kohteista. Rauma Flikk kiinnostaa pieniä matkailijoita.

Vallitsevan epävarmuuden on povattu vahvistavan jo olemassa olevia trendejä, kuten kiinnostusta kotimaanmatkailua, paikallisia elämyksiä sekä luontomatkailua kohtaan. Viime kesänä pääkaupunkiseudun kansallispuistojen parkkipaikat pullistelivat autoista, ja Kolin huipulle luikerteli selfieitä ottavien retkeilijöiden jono. Suomalaisessa kulttuuriperinnössä ja luonnossa riittää paljon koettavaa myös meille suomalaisille.

Ei ole yhdentekevää, millaista matkailu tulevaisuudessa on. Vastuullisuus megatrendinä näkyy niin kansallisissa strategioissa kuin yksittäisten yritysten liiketoiminnassa. Ilmastonmuutoksen hallinnan edellyttämä ekologinen jälleenrakennus tulee koskettamaan myös suomalaista matkailua.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opiskelua etänä

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opintokokonaisuuden kehitystyö alkoi loppuvuodesta 2019 Matkailualan verkostoyliopiston (Mavy) yhteistyön päätyttyä. Matkailu nähtiin Turun yliopistossa tärkeänä opetusalueena. Kulttuuri- ja elämänmatkailun opintokokonaisuus haluttiin kehittää paremmin koko yliopiston tarpeita vastaavaksi.

Lähiluonto on tullut kevään ja kesän aikana monille tutuksi. Nature, Environment and Tourism on yksi opintokokonaisuuden valinnaisista kursseista.

Kehitystyössä käytiin läpi muutamien muiden yliopistojen matkailuopetusta ja niiltä tiedusteltiin myös halukkuutta yhteistyöhön. Lopulta kokonaisuus koostettiin vuosille 2020–2022 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman, Turun kauppakorkeakoulun ja Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tuottamista kursseista. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opintokokonaisuus muodostui lopulta viidestä opintojaksosta, joista ensimmäisen osion Johdanto- ja Globaalin turismin liiketoiminta -kurssit ovat pakollisia. Näiden ohella perehdytään kulttuuriperinnön tuotteistamiseen matkailualalla, paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksiin matkailussa, luontomatkailuun ja kestävään kehitykseen sekä kulttuurisuunnitteluun. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa matkailualan harjoitteluna sekä valinnaisina matkailuun liittyvinä kursseina.

Tulevaisuuden haasteissa tarvitaan monitieteistä tutkimusta

Kriisiajasta selviäminen on vaatinut matkailualan toimijoilta luovuutta, uusia toimintatapoja ja suunnitelmien muuttamista lennossa. Matkailun muutoksessa aiempaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi tarvitaan monitieteistä tutkimusta ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Myös tässä opintokokonaisuudessa matkailuilmiön tarkasteleminen monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta on nähty tärkeäksi.

Koronakriisin vaikutukset matkailualaan ja ensimmäiset aiheesta tehdyt julkaisut olivat tuoreeltaan jo viime keväisellä verkkokurssilla opiskelijoiden tarkasteltavina. Kriisi voi rutiineja rikkoessaan luoda mahdollisuuden oppia pois entisistä tavoista ja löytää jotain uutta. Sen jälkeistä aikaa luodaankin nyt.

Kulttuuri- ja elämysmatkailu -opintokokonaisuuden tiedot opinto-oppaassa

Lue lisää opintokokonaisuuden www-sivuilta

Kirjoittaja on vuonna 2019 valmistunut filosofian maisteri maisemantutkimuksen oppiaineesta ja ollut mukana kehittämässä kulttuuri- ja elämysmatkailun opintokokonaisuutta.