Kulttuurien Kerroksia Kauttualla

Kulttuurien Kerroksia Kauttualla -hankkeen toinen ja tällä erää viimeinen kahden viikon kenttäjakso järjestettiin heinä-elokuussa 2013. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää arkeologisin menetelmin Euran Kauttuan vanhan kylän paikka ja yleisökaivausten avulla antaa aiheesta kiinnostuneille mahdollisuus tutustua arkeologisen materiaalin etsintään.

Kauttuan vanha kylänpaikka näkyy pellossa tummempana alueena. Kuva: Kari Uotila.
Kauttuan vanha kylänpaikka näkyy pellossa tummempana alueena. Kuva: Kari Uotila.

Moninainen tutkimusryhmä

Kauttuan tutkimusryhmän ydinryhmän muodostivat dosentti Kari Uotila (Muuritutkimus Ky), fil. maist. Ulla Moilanen, maisemantutkimuksen opiskelija, hum. kand. Hanna-Leena Henttinen, arkeologi Leena Koivisto (Satakunnan Museo), maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja Eeva Raike (Turun yliopisto) sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman Osana omaa ympäristöä -hankkeen suunnittelija Laura Puolamäki. Vuonna 2012 Helsingin yliopiston arkeologian professori Mika Lavento ja yliopisto-opettaja Wesa Perttola kävivät tekemässä peltoalueella maatutkausta sekä resistenssi- eli maaperän sähkövastusmittauksia. Näiden mittaustulosten perusteella valittiin vuoden 2013 kaivausalueet. Euran kunta oli mukana molempina vuosina. Rahoitus saatiin vuonna 2012 Rauman kaupungin hallinnoimalta Eevi ja Jalmari Karhula -säätiöltä ja vuonna 2013 päärahoittajana on ollut Pyhäjärviseutu ry / Leader.

Kaivaukset vehnäpellon keskellä. Kuva: Hanna-Leena Henttinen.
Kaivaukset vehnäpellon keskellä. Kuva: Hanna-Leena Henttinen.

Kaivaustyön tekivät vapaaehtoiset arkeologiasta kiinnostuneet, joista osa oli mukana jo vuonna 2012. Lisäksi kaivauksilla järjestettiin 10–15-vuotiaille koululaisille viikon pituinen arkeologialeiri, johon osallistui viisi innostunutta arkeologinalkua. Kaivauksilla työskenteli vapaaehtoisia päivittäin toistakymmentä, lisäksi kaivauksella kävi runsaasti vierailijoita. Vilkkaimpana päivänä kaivamassa oli 23 henkilöä.

Tutkimuksissa löydettyä

Kahden kenttätyövaiheen jälkeen peltoalueen muinaisjäännöksen luonne saatiin varmistettua. Alueella on 700–1000 vuotta vanhan asutuksen jäännöksiä. Alueella on myös laaja kyläasutusta vanhemman pellon eli nk. muinaispellon vaihe, joka ajoittuu 1300-lukua vanhemmaksi.

Sosiaalinen media kaivauksilla ja muita oheistoimintoja

Hankkeelle luotiin vuonna 2012 keväällä Kulttuurien Kerroksia Kauttualla -blogi ja tänä vuonna samanniminen Facebook-sivusto. Sivustoilla on riittänyt tuhansia kävijöitä ja ne ovat auki ainakin vielä ensi vuoden eli siihen saakka, että jälkityöt on tehty ja tulokset julkaistu artikkelin muodossa. Facebookin kautta kaivausprojekti osallistui kansainväliseen The Day of Archeology -tapahtumaan sosiaalisessa mediassa.

Kaivausleiriläisiä työn touhussa. Kuva: Hanna-Leena Henttinen.
Kaivausleiriläisiä työn touhussa. Kuva: Hanna-Leena Henttinen.

Tutkimushankkeen aikana on tehty yksi näyttely, joka oli kesän aikana esillä Eurassa ja Satakunnan Museossa. Tällä hetkellä näyttely on kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tiloissa Porissa. Syyskuussa hankkeesta kertova englanninkielinen posteri esitellään vuosittaisessa EAA:n (European Association of Archaeologists) konferenssissa Pilsenissä. Hankkeen ensimmäinen seminaari järjestettiin viime helmikuussa ja toinen ensi vuonna kevään aikana, jolloin kaikista analyyseista on saatu tulokset.

Eeva Raike on maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja ja Laura Puolamäki Osana omaa ympäristöä -hankkeen suunnittelija.