Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma 10 vuotta

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma juhli kymmenvuotistaivaltaan Porin Suomalaisella Klubilla torstaina 6.10.2011. 1920-luvun hengessä vietettyjen juhlien teema oli ”kulttuurin kultainen vuosikymmen” ja niihin osallistui sekä koulutusohjelman nykyistä ja entistä henkilökuntaa ja opiskelijoita että koulutusohjelman ystäviä ja yhteistyökumppanien edustajia vuosien varrelta.

Koulutusohjelman ainejärjestö Kulma ry:n hallituslaisia. Vasemmalta oikealle Essi Manner, Jonna Mäki, Lilli Sihvonen, Isabell Vanhatalo, Linnea Kotiniemi ja Katariina Höyssä. Kuva Vilho Pirttijärvi.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen yksikkö perustettiin Poriin vuonna 2001, ja yksikkö toimi itsenäisenä laitoksena vuoden 2009 loppuun. Nykyisin Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma toimii osana historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta. Koulutusohjelma on tullut tunnetuksi projektiorientoituneesta opetus- ja tutkimustoiminnastaan, mikä on merkinnyt erityisesti tiivistä yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa. Tämän ansiosta myös perustutkintovaiheen opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua rahoitettuihin tutkimusprojekteihin. Myös koulutusohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden työllisyystilanne ja alueellinen sijoittuminen on ollut hyvä. Vuonna 2011 yksikkö teki valtakunnallisesti merkittävän kokeilun siirtymällä pelkästään todistuspohjaiseen opiskelijavalintaan.

Maria Vasenkari