Liikkuva materia, elävä kuva

Konferenssin kaikille avoimilla luennoilla riitti kiinnostuneita kuulijoita Sirkkalassa. Kuva: Jane Vuorinen.
Konferenssin kaikille avoimilla luennoilla riitti kiinnostuneita kuulijoita Sirkkalassa. Kuva: Jane Vuorinen.

Uusmaterialistisia lähestymistapoja on viime vuosina kehitetty ja sovellettu useilla akateemisilla aloilla. Turussa uusmaterialistista tutkimusta on tehty jo kymmenen vuoden ajan.

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella 16.–17. toukokuuta järjestetyssä New Materialisms IV -konferenssissa pureuduttiin uusmaterialismin laajaan sateenvarjotermiin lähinnä taiteiden tutkimuksen näkökulmasta. Tapahtuma oli osa kansainvälistä New Materialisms -konferenssisarjaa sekä taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän Rethinking Art Studies -sarjaa (REARS).

Konferenssiin osallistui yli 150 tutkijaa Euroopasta, Australiasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Pääjärjestäjät, tutkijat Ilona Hongisto, Katve-Kaisa Kontturi ja Milla Tiainen, olivat iloisesti yllättyneitä konferenssin suosiosta ja sen saamasta myönteisestä palautteesta. He ovat myös mukana järjestämässä seuraavaa konferenssia Espanjan Barcelonaan kevätkesälle 2014.

Estelle Barrett ja Iris van der Tuin uusien julkaisujensa kanssa iltatilaisuudessa. Kuva: Jane Vuorinen.
Barbara Bolt ja Iris van der Tuin uusien julkaisujensa kanssa iltatilaisuudessa. Kuva: Jane Vuorinen.

Elävästä kuvasta uppoavaan Eurooppaan

Konferenssin teema – liike, estetiikka ja ontologia – kokosi yhteen eri alojen uusmaterialismeja. Viisi pääluentoa kartoittivat näiden käsitteiden konkretisoitumista erilaisissa konteksteissa kuvataiteista sukupuolentutkimukseen ja elokuvaan.

Kuvataiteilija ja taideteoreetikko Barbara Boltia lainaten ”kuva ei ole vain kuva”, vaan elävä kuva, joka koetaan aina myös ruumiillisesti. Jotta elävä taideteos voitaisiin kokea, hän kehottaa menemään representaatioiden ja merkityksien tuolle puolen. Samalla tavoin Estelle Barrett puhui tietämisen ja olemisen yhteenkietoutumisesta jäsennellessään onto-epistemologian käsitettä.

Sukupuolentutkijat Iris van der Tuin ja Cecilia Åsberg puolestaan kyseenalaistivat dualistisen subjekti–objekti-jaon. Vuoropuhelussaan he sivusivat ihmisyyden ja toisten lajien olemista ja yhteenliittymistä Donna Harawayn innoittamina sekä paikansivat feminismin asemaa uusmaterialistisessa ajattelussa.

Jukka Sihvosen luennolla Eurooppa metaforisesti upposi laivan lailla. Kuva: Jane Vuorinen.
Jukka Sihvosen luennolla Eurooppa metaforisesti upposi laivan lailla. Kuva: Jane Vuorinen.

Elokuvista puhumassa olivat Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Jukka Sihvonen sekä Patricia Pisters Amsterdamista. Edellisten puhujien tapaan myös Sihvonen muotoili moniulotteisesti elävän teoksen puhuessaan Jean Luc Godardin Film Socialisme -elokuvasta (2010). Pistersin puheenvuoro puolestaan avasi neurokuvien muuttamaa elokuvaa.

Esitelmiä, työpajoja ja julkaisuja

Konferenssin pääluennoilla ja yhteensä kolmessatoista työryhmässä puhuttiin elävistä prosesseista ja liikkeen potentiaaleista. Keskusteluja käytiin mm. Lady Gagan objekteista, uskontojen materiaalisuudesta ja tekstiiliteknologioista. Uutta liikettä uusmaterialisisen ajattelun alueelle luotiin myös kahden kirjan julkistamistilaisuudessa. Ensimmäiseen näistä, teokseen Carnal Knowledge: Towards a ‘New Materialism’ through the Arts (toim. Estelle Barrett & Barbara Bolt, I.B. Tauris 2013), on kirjoittanut myös moni Turun yliopiston tutkija. New Materialism: Interviews & Cartographies -teos (Rick Dolphijn & Iris van der Tuin, Open Humanities Press 2012) on luettavissa myös verkossa.

Kirjoittaja on mediatutkimuksen graduvaiheen opiskelija, joka työskenteli tapahtumassa konferenssiavustajana.

Konferenssin pääluentojen tallenteet löytyvät konferenssin kotisivuilta.