Luovan tietokirjoittamisen oppikirja tuo virkeyttä tietoteksteihin

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineen uusi oppikirja johdattaa luovan tietokirjoittamisen pariin. Teoksen nimi, Kurinalaisuutta ja kuvittelua, kuvaa kirjoittamisen prosessin eri puolia. Kirjoittamiseen liittyy aina kuvittelua, oli tekeillä sitten fiktiivinen teksti tai faktoihin perustuva tietokirja. Kirjoittaja kysyy, kokeilee ja pohtii, mikä on mahdollista ja mikä voisi olla. Kurinalaisuutta puolestaan tarvitaan, että aihe pysyy kasassa ja työ tulee valmiiksi.

Luova tietokirjoittaminen pysyy faktoissa, mutta hakee uudenlaisia tapoja niiden ilmaisemiseen. Se hyödyntää perinteisten lajityyppien piirteitä ja pyrkii samalla uudistamaan totuttuja tapoja ajatella, lukea ja kirjoittaa. Monimuotoisten tekstien maailmassa toimiva tietokirjoittaja tarvitseekin taitoa siirtyä tyylistä toiseen ja löytää itselle sopivimmat tavat kirjoittaa. Kirjoittamisen luovuus voi siis tarkoittaa paitsi kielen luovaa käyttöä – kuten kirkasta, henkilökohtaista tai kokeilevaa ilmaisua – myös ennakkoluulottomuutta aiheiden etsimisen ja käsittelytapojen suhteen.

Kurinalaisuutta ja kuvittelua antaa kymmenen käytännönläheistä näkökulmaa siihen, mitä luova tietokirjoittaminen voi olla. Jokaiseen artikkeliin sisältyy kirjoitusharjoitus, joten teos soveltuu opetuksen lisäksi myös itsenäisen kirjoittamisen tueksi kaikille tietotekstien tekijöille. Artikkelit käsittelevät aloittamisen taitoa, inspiraation vaalimista, eläytymistä ja kuvittelua, yhteisöllistä esseen kirjoittamista, monimuotoista tiedeviestintää, kritiikin kirjoittamista ja kirjallisuuslehtityötä sekä taiteellista tutkimusta ja kokeilevaa tieteellistä kirjoittamista. Artikkeleiden kirjoittajat Petri Tamminen, Anna Kortelainen, Tiina Mahlamäki, Teemu Keskisarja, Päivi Kosonen, Teemu Taira, Juha-Heikki Tihinen, Tiina Lehikoinen, Kristian Blomberg, Annette Arlander ja Hanna Guttorm edustavat useita tieteen ja taiteen aloja, kuten taidehistoriaa, Suomen historiaa, esitystaidetta ja -tutkimusta, uskontotiedettä, kasvatustiedettä, kirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta. Tekijät käsittelevät aiheitaan oman työnsä ja persoonansa avulla.

Teos ilmestyy marraskuussa 2017 turkulaisen tietokirjakustantamo Tarkkeen julkaisuna. Teoksen ovat toimittaneet kirjoittamisen tohtorikoulutettava Emilia Karjula ja uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki.

Emilia Karjula tekee väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen oppiaineeseen ja toimii vaihtelevissa rooleissa Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineessa ja kannatusyhdistyksessä.