Luovin menetelmin lisääntymispolitiikasta ja kehollisesta itsemääräämisoikeudesta

Käsittelen tuoreessa tutkimuksessani naisten kehollista itsemääräämisoikeutta liittyen lisääntymiseen tähtäävään uskonnolliseen politiikkaan.

Eettinen näkökulma naisten kehosuhteeseen ja lisääntymiskysymykseen

Tarkastelen tutkimuksessani ”Embodied Reproductive Politics, Arts-based Methods and Former Conservative Laestadian Women” (2021–2023) luovien menetelmien avulla kehollistuneita, affektiivisia ja sensorisia prosesseja, joissa vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä eronneet naiset muodostavat uudenlaista suhdetta kehoonsa raskauksien ja synnytysten jälkeen.

Liikkeestä eronneiden naisten kehollisessa itsemääräämisoikeudessa on kyse itsestä huolehtimisen politiikasta, jossa henkilökohtainen ja poliittinen nivoutuvat yhteen kamppailussa sortavia sukupuolittuneita rakenteita vastaan.

Yhdistän monitieteisessä tutkimuksessani luovia ja osallistavia menetelmiä, kriittistä väestöpoliittista yhteiskunnallista teoriaa ja feminististä keskustelua kehollisuudesta ja lisääntymisen etiikasta. Tutkimukseni avaa eettisesti monitasoisen näkökulman tähän kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaan mutta myös ristiriitaiseen ilmiöön, jossa vanhoillisen uskonnollisen liikkeen voimakkaaseen lisääntymistarpeeseen liittyvä naisten rajattu kehollinen itsemääräämisoikeus kytkeytyy sekularistisena ja tasa-arvoisena pidettyyn pohjoismaiseen yhteiskuntaan ja sen yleisesti tunnustettaviin arvoihin. Samalla tutkimukseni haastaa pohtimaan lisääntymisetiikkaa monitahoisesti niin yksilön ja yhteisön kuin posthumaanin kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kehollistuneita, affektiivisia ja sensorisia prosesseja

Tuotamme tutkimusaineistoa yhdessä osallistujien kanssa työpajoissa. Yhdistämällä kokemuksellista tietoa luoviin menetelmiin tutkimukseni tuottaa lähestymistavan, jonka avulla ei-sanalliset keholliset kokemukset tuodaan osaksi kollektiivista tiedontuottamisen prosessia.

Lisäksi teen tuotettuun aineistoon perustuvaa teoreettista ja metodologista yhteistyötä kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimusryhmissä. Tutkimukseni tuottaa kirjallista, kuva-, video- ja äänimateriaalia sekä tieteellisiä julkaisuja.

Kirjoittaja on feministisiin ja luoviin tutkimusmenetelmiin suuntautunut Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) -tutkijakollegiumin postdoc-tutkija, joka työskentelee sukupuolentutkimuksen oppiaineessa.