Maa, meri ja ympäristöhistoria kohtasivat Turussa

Euroopan ympäristöhistorian seura (European Society for Environmental History, ESEH) järjesti yhdessä paikallisen järjestelytoimikunnan kanssa kuudennen konferenssinsa Turussa 28.6.–2.7.2011. Professori Timo Myllyntauksen johtamassa järjestelytoimikunnassa oli jäseniä niin Turun yliopiston ympäristötieteen, kulttuurihistorian, poliittisen, yleisen ja Suomen historian oppiaineista kuin myös Åbo Akademin historian laitokselta. Tapahtumaan osallistui yli 300 alan tutkijaa ja opiskelijaa 36 eri maasta. Konferenssin aikana tutkijat esittelivät tutkimustuloksiaan ja keskustelivat innostavassa ilmapiirissä kollegojensa kanssa.

Turun merellisen sijainnin inspiroimana konferenssin teemaksi otettiin ”Encounters of Sea and Land – Meren ja Maan kohtaamisia”. Esitelmissä korostui ympäristöhistoriallisen tutkimuksen keskeinen lähtökohta, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus. Osallistujat saivat tietoa uusimmasta tutkimuksesta, joka käsittelee ilmastonmuutosta, uhanalaisia ekosysteemejä, politiikan ja talouden vaikutuksia ympäristöön, ilmansaasteita, metsien tilaa sekä ihmisten ja eläinten välisiä suhteita. Osa esitelmistä käsitteli ihmisen vuorovaikutusta meri-, järvi- ja jokiekosysteemien kanssa sekä ihmisen toiminnan vesistöille aiheuttamia ympäristöriskejä. Muut aiheet vaihtelivat valaanpyynnistä kaivostoiminnan vaikutuksiin, metsittämisen ongelmista turpeen käytön seurauksiin, ekoterrorismista petoeläimiin ja pikkulintuihin sekä energiapolitiikkaan ja ympäristökatastrofeihin.

Rachel Carson Center for Environment and Societyn johtaja Christof Mauch ojensi Turku Book Prize -palkinnon Stefania Barcalle Turun yliopiston ja Turun kaupungin vastaanotolla. Kuva Seija Niemi.

Konferenssissa jaettiin ensimmäisen kerran Turku Book Prize -kirjapalkinto. Euroopan ympäristöhistorian seura ja Rachel Carson Center for Environment and Society antoivat 3 000 euron rahapalkinnon äskettäin ilmestyneelle ansioituneelle ympäristöhistorialliselle teokselle. Sen sai Stefania Barcan Enclosing Water: Nature and Political Economy in a Mediterranean Valley, 1796–1916 (The White Horse Press 2010). Barca työskentelee historiantutkijana Coimbran yliopistossa Portugalissa.

Myös suurelle yleisölle oli tarjolla mielenkiintoista ohjelmaa. Torstaina 30.6. konferenssissa pidettiin kaksi englanninkielistä keskustelutilaisuutta. Ympäristötieteen yliopistonlehtori Timo Vuorisalon johtamassa ”Never Cry Wolf: Human–Predator Interactions” -paneelissa pohjoismaiset tutkijat keskustelivat suurpetojen ja ihmisten rinnakkaiselon haasteista. ”Ydinvoima ennen ja jälkeen Fukushiman” -paneelissa keskusteltiin poliittisen historian tutkija Matti Haaviston johdolla ydinvoimalaonnettomuuden vaikutuksista energia- ja ympäristöpolitiikkaan. Myös alan arvostettujen tutkijoiden pitämät yleisesitelmät olivat yleisölle avoimia. Yleisesitelmän Turussa pitivät Rudolf Brázdil Tšekin tasavallasta, Susan Flader ja Helen M. Rozwadowski Yhdysvalloista, Stephen Mosley Britanniasta sekä Sverker Sörlin Ruotsista.

Tieteellisten istuntojen päätteeksi osallistujille esiteltiin erilaisilla retkillä suomalaista luontoa ja kulttuuria. Vieraat tutustuivat myös Turun kulttuurikaupunkivuoden tapahtumiin ja suomalaiseen saunaan.

Tapio Manni
kulttuurihistorian opiskelija ja kuudennen ESEH-konferenssin konferenssisihteeri