Marraskuussa järjestettävässä konferenssissa pureudutaan kristinuskon ja politiikan väliseen suhteeseen

Marraskuun 22.–23. päivänä Turussa järjestettävä konferenssi Christianity and Politics tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen uskonnon ja politiikan suhteesta erityisesti kristinuskon näkökulmasta. Tämä kaksipäiväinen konferenssi tuo Turkuun useita kansainvälisiä tutkijoita. Konferenssin pääpuhujina ovat Timothy Fitzgerald, Sylvain Piron, Saara Särmä ja Daniel Bornstein.

Uskonnon ja politiikan suhde on monimutkainen ja monin tavoin herkkä. Aikojen saatossa rajoja näiden kahden välille on vedetty vaihtelevin tavoin. Keskiajalla uskonto ja politiikka olivat vahvasti kietoutuneet toisiinsa, kun taas tämän päivän länsimaisissa yhteiskunnissa ne pyritään erottamaan toisistaan voimakkaasti. Molemmat väittämät ovat yleistyksiä, jotka yksinkertaistavat uskonnon ja politiikan kompleksista suhdetta.

Christianity and Politics -konferenssin tavoitteena on luoda kriittinen katse uskonnon ja politiikan väliseen suhteeseen. Kysymykset siitä, miten uskonnollinen ja poliittinen toiminta rakentuvat ja ovat olemassa suhteessa toisiinsa, ovat äärimmäisen tärkeitä myös nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Konferenssissa tarkastellaan myös tutkimuksenteon ja politiikan välistä suhdetta. Onko tutkimus poliittista, saako se olla sitä vai pitääkö sen olla sitä?

Konferenssin jälkeen järjestetään laajemmalle yleisölle suunnattu keskustelutilaisuus. Konferenssin valikoidut esitelmät julkaistaan Approaching Religion -lehdessä omana teemanumeronaan. Näin konferenssin anti hyödyttää laajempaa yleisöä ja akateemista yhteisöä.

Christianity and Politics -konferenssin järjestää Centre for the Study of Christian Cultures -tutkimuskeskus (CSCC). Konferenssi on saanut rahoituksensa Jenny ja Antti Wihurin rahastolta  ja Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Konferenssin järjestämisen ovat mahdollistaneet Suomen Uskontotieteellinen Seura sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.

Christianity and Politics -konferenssi järjestetään Sirkkalan kampuksella. Konferenssin keynote-luennot ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tervetuloa konferenssin keynote-luennoille!

Konferenssin tarkempi ohjelma

FM Anna Haapalainen on CSCC:n johtokunnan jäsen ja Christianity and Politics konferenssin projektitutkija.