Mediataidetapahtuma Loading Screen 14.3.2014

Tiedekunnan yhteinen Mediataiteen kytkennät -kurssi huipentui yliopiston tapahtumaan, joka kokosi Sirkkalan kasarmille lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä alan tekijöitä. Kokopäiväisessä, mediatutkimuksen oppiaineen koordinoimassa tapahtumassa ääneen pääsivät vierailevien puhujien lisäksi myös opiskelijat, jotka järjestivät rakennukseen mediataidepisteitä.

Phaedra Shanbaum Lontoon yliopiston Goldsmiths Collegesta piti luennon interaktiivisesta taiteesta ja sen estetiikasta.
Phaedra Shanbaum Lontoon yliopiston Goldsmiths Collegesta piti luennon interaktiivisesta taiteesta ja sen estetiikasta. Kuva Joonas Salo.

Taiteenlajina mediataide ei ole uusi, mutta se on yleistynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Loading Screenissä tarkasteltiin erityisesti taiteilijoita ja tutkijoita, jotka valottivat erityisosaamistaan.

Puhujina olivat muun muassa turkulainen mediataideryhmä IC-98, hollantilainen Google Glass -tietokonelasien käyttäjä Daphne Channa Horn, mediataiteen kuraattori Perttu Rastas sekä kirjailija, teatterin ja taiteen moniosaaja Mike Pohjola. Kurssin opiskelijoille suoritukseen kuului myös jonkin puhujan vetämään työpajaan osallistuminen. Sekä luennot että Sirkkalan aulaan tehdyt mediataidepisteet olivat kuitenkin kaikille avoimia.

Eräs isoimpia yleisöjä kerännyt puhuja oli Google Glass -luennon pitänyt Horn. Pohjoismaissa kyseisiä älylaseja on vain muutamia, joten luento oli ainutlaatuinen tilaisuus tutustua niiden käyttöön. Horn itse suhtautuu Google Glassiin mielenkiinnolla.

– Olen kuvajournalisti, mutta lasit antavat mahdollisuuden ilmaista itseäni tavalla, johon järjestelmäkamera ei riitä. Käytän molempia, mutta haluan olla enemmän kuin journalisti. Lasit tekevät tarinankerronnasta intensiivisempää ja dokumentoinnista taiteellisempaa, Horn selittää.

Google Glassissa tiivistyvät sekä taiteen kokeellisuus että tapa kyseenalaistaa. Horn korostaakin, että kukaan ei vielä tiedä, mikä Google Glassista tulee. Kyseenalaistaminen onkin teema, jota toinen hollantilainen puhuja, taiteilija Rosa Menkman painottaa.

Daphne Channa Hornin (toinen vasemmalta) työpajassa opiskelijat saivat kokeilla Google Glass -laseja. Laseilla voi esimerkiksi ottaa kuvia, pelata pelejä ja kääntää paperilta vieraskielistä tekstiä.
Daphne Channa Hornin (toinen vasemmalta) työpajassa opiskelijat saivat kokeilla Google Glass -laseja. Laseilla voi esimerkiksi ottaa kuvia, pelata pelejä ja kääntää paperilta vieraskielistä tekstiä. Kuva Joonas Salo.

– Yliopiston pitäisi olla korkein koulutuksellinen instituutio, mutta tosiasiassa opiskelija oppii lähinnä käsittelemään tietoa. En ymmärrä sitä, miksei itse instituutioita kyseenalaisteta enempää, Menkman ihmettelee.

Työpajassaan Menkman kertoi taiteensa lähtökohtana olevan sääntöjen rikkominen.  Esimerkiksi tiedostoja voi avata ja tallentaa väärin, esimerkiksi avata digitaalisen kuvan äänitiedostona.

Opiskelijoiden mediataidepisteissä pystyi tutustumaan esimerkiksi chatroulettiin, äänitaiteeseen, YouTube-taiteeseen sekä kuvankäsittelyyn. Pisteissä korostuivat mediataiteen teknologisuus sekä oman mediataiteen luomisen vapaus.

Maria Ojanen ja Anni Savolainen ovat mediatutkimuksen opiskelijoita.