Metodologinen transnationalismi –seminaari (23.11.2012) kutsuu pohtimaan ylirajaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurintutkimuksen lähtökohtana

Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen verkosto (MCnet) ja Koneen säätiön Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus –projekti järjestävät marraskuun 23. päivä ylirajaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurintutkimuksessa tarkastelevan Metodologinen transnationalismi –seminaarin. Seminaari toivottaa tervetulleiksi eri vaiheissa olevien jatko-opiskelijoiden sekä tutkijoiden esitelmät ja paneelit, joissa transnationalismin metodologiaa pohditaan teoreettisesti tai konkreettisen aineiston avulla. Mitä tapahtuu, kun ylirajaisuus otetaan taiteen-, historian- ja kulttuurintutkimuksen lähtökohdaksi? Mitä seurauksia sillä on aineistoa ja metodologiaa koskevien kysymysten kannalta?

Transnationalismin tai ylirajaisuuden käsitteellä on viime vuosina kyseenalaistettu yhtenäisenä ja homogeenisena näyttäytyvää kulttuuria. Sen voi ymmärtää liikkeeksi kansallisten ja kansallisvaltioiden rajojen yli tai laajemmin liikkeeksi kulttuuristen, etnisten, kielellisten, aatteellisten sekä luokka- ja genrerajojen ylitse. Transnationalismi havainnollistaa kansallisen kategorian riittämättömyyttä nykykulttuuria kuvattaessa sekä tarjoaa näkökulman myös historian tarkasteluun.

Metodologinen transnationalismi –seminaarissa pyritään ylirajaisuuden käsitteen tarkempaan avaamiseen sekä pohditaan, millaisia mahdollisuuksia ”metodologinen transnationalismi” antaa taiteen ja kulttuurin kentän jäsentämiseen uudella tavalla. Millaisin keinoin tutkija tavoittaa liikkeen, muutoksen, rajanylitykset ja yhteiskunnallisten ilmiöiden moninaisuuden? Mitä puolestaan saattaa jäädä huomaamatta? Entä mitä eettisiä kysymyksiä tulee ottaa huomioon?

Yksipäiväisen seminaarin aamupäivä on varattu yleisesitelmille, työryhmät kokoontuvat iltapäivällä. Osa työryhmistä järjestetään tarpeen vaatiessa englanniksi. Pääpuhujiksi seminaariin ovat lupautuneet Azade Seyhan (Bryn Mawr College, USA), Katja Valaskivi (Tampereen yliopisto) sekä Heini Lehtonen (Helsingin yliopisto). Jos olet halukas pitämään esitelmän, lähetä abstrakti suomeksi tai englanniksi (enintään 200 sanaa) 7. syyskuuta mennessä osoitteeseen transnationalismi@utu.fi.

Mari Tanninen

Lisätietoja: Olli Löytty (olselo@utu.fi), Heidi Grönstrand (heigro@utu.fi), Ralf Kauranen (ralf.kauranen@utu.fi) ja Kukku Melkas (kukmel@utu.fi).