Mitä nainen maksaa?

Sukupuolentutkimuksen oppiaineen kevään Studia generalia -luentosarja pureutui talouden sukupuolittuneisuuteen ja sukupuolen taloudellisuuteen.

YTT, tutkija Katariina Mäkinen Tampereen yliopistosta luennoi minäbrändäyksestä 18.2.2013. Kuva: Tilda Junko

Talouden ja sukupuolen kytkökset ovat kiistattomat, ja ne ovatkin keränneet viime aikoina osakseen yhä kasvavaa huomiota sukupuolentutkimuksessa. Tästä taloudellisten näkökulmien esiinmarssista syntyi sukupuolentutkimuksen oppiaineessa ajatus laajalle yleisölle suunnatun talouteen ja sukupuoleen keskittyvän luentosarjan järjestämisestä. Tarkoitus oli tarjota monipuolinen valikoima puheenvuoroja, jotka valottaisivat talouteen liittyvien rakenteiden ja käytäntöjen kytkeytymistä erottamattomasti sukupuoleen.

Laaja kattaus puheenvuoroja

Studia generalia -luentosarjalle ”Mitä nainen maksaa?” koottiinkin valtakunnallisesti kattava puhujakaarti, jossa oli edustettuna paitsi akateemisia myös muita yhteiskunnallisia vaikuttajia. Luentosarja käynnistyi tammikuun lopulla vasemmistonuorten puheenjohtajan ja tuoreen kunnanvaltuutetun Li Anderssonin luennolla globaaleista talouskriiseistä ja niiden vaikutuksista naisiin.

Maaliskuun lopulle ulottuneen luentosarjan aikana pureuduttiin lisäksi sukupuolen ja palkkauksen monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin (tutkija Milja Saari), minäbrändäykseen ja sen naisille tarjoamiin työelämäidentiteetteihin (YTT Katariina Mäkinen) sekä etenkin naisiin kohdistuvaan globaaliin riistoon ihmiskaupan ja prostituution teemojen kautta (Amnestyn asiantuntija Pia Puu Oksanen ja tutkija Niina Vuolajärvi).

Kiinni arkipäivässä

Luentosarjalla käsitellyt aiheet olivat usein ilahduttavalla tavalla kiinni arkipäivässä ja sen ilmiöissä. Teemat kuten kotihoidontuki (YTT Katja Repo), kulutus (professori Terhi-Anna Wilska) ja koulutus (dosentti Päivi Naumanen) muistuttivat kuulijoita siitä, miten sukupuolittuneita nämäkin arkielämän ilmiöt ovat – ja ennen kaikkea, miten ne väistämättä kytkeytyvät erilaisiin ja hyvin monimutkaisiin taloudellisiin rakenteisiin.

Tilda Junko
sukupuolentutkimuksen ja luovan kirjoittamisen toimistosihteeri ja mediatutkimuksen opiskelija