KISUVI-hankkeen kuvaus ja graafi

Miten kirjoittamisen sujuvuutta tutkitaan? KISUVI-hanke sujuvan kirjoittamisen tutkimusmatkalla

KISUVI-hanke on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, joka käynnistyi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa tammikuussa 2022. Hankkeessa tutkitaan kirjoittamisen sujuvuutta ensi- ja vieraalla kielellä kirjoitettaessa ja keskitytään erityisesti sanastokeskittymien käyttöön.

KISUVI on monimetodinen hanke, joka käyttää apunaan matemaattiseen graafiteoriaan pohjautuvaa GenoGraphiX-LOG (GGXLog) -näppäilyntallennusohjelmaa. Näppäilyntallennusohjelmia voidaan käyttää työkaluna kirjoitusprosessin tarkastelussa. Vastaavanlaisia ohjelmia, kuten Inputlog, löytyy, mutta tallennuksen lisäksi GGXLog-ohjelmassa on visualisointitoiminto, joka tekee uudella tavalla näkyväksi kirjoitusprosessin eri vaiheet sekä tekstin rakentumisen.

KISUVI-hankkeen kuvaus ja graafi
KISUVI-sivuston kuvituskuvat perustuvat GenoGraphiX-LOG-ohjelman graafeihin.

 

Jotkut kielenoppijat ovat sujuvia viestimään lyhyesti ja puhekielisesti sosiaalisen median alustoilla, kun taas toiset harrastavat esimerkiksi päiväkirjan tai pienten kirjoitelmien kirjoittamista. Pitkän tekstin tuottamisessa pätevät erilaiset säännöt kuin lyhyen viestin kirjoittamisessa. Tietokoneella kirjoitettaessa esimerkiksi kyky käyttää näppäimistöä tehokkaasti vaikuttaa sujuvuuteen.

KISUVIssa lähestymme kirjoittamisen sujuvuutta etenkin sanastokeskittymien kautta. Sanastokeskittymät, kuten in my opinion / enligt min åsikt / à mon avis / (minun) mielestäni, ovat varastoituneet oppijan pitkäkestoiseen muistiin kokonaisuuksina. Niiden käyttö on automatisoitunutta, mikä edesauttaa tekstin sujuvaa tuottamista.

KISUVIn tavoitteena on uudistaa käsityksiä kirjoitusprosessien moninaisuudesta yksilötasolla ja tarkentaa, millaisia sana- tai lauseyhdistelmiä voidaan pitää sanastokeskittyminä erilaisissa kielissä. Esimerkiksi suomen kielessä sanat saattavat koostua useista vartaloon liitettävistä päätteistä (esim. sijamuodoista ja omistusliitteistä), toisin kuin esimerkiksi englannissa, ruotsissa ja ranskassa, joissa käytetään paljon prepositioilmauksia.

Työkalu opettajan ja kielenoppijan tueksi

GGXLog-ohjelma mahdollistaa kirjallisen tuotoksen eri versioiden tarkastelun ja tuo esiin koko kirjoitusprosessin. Yleensä voimme tarkastella vain kirjoittajan lopullista, valmista tekstiä, mutta ohjelman avulla opettaja ja oppija voivat yhdessä katsoa tuotosprosessia ruudulta ja pysähtyä tarkastelemaan prosessin vaikeita kohtia.

Kaksi ihmistä osoittaa asioita kannettavan tietokoneen ruudulla
Opettaja ja oppija voivat tarkastella kirjoitusprosessia yhdessä GGXLog-ohjelman avulla. (Kuva: John Schnobrich / Unsplash.)

 

Hankkeen tavoitteena on myös auttaa kirjoittajia tunnistamaan kirjoittajaprofiilinsa ja lisätä heidän metakielellistä tietoisuuttaan. Tutkimuksen tuomaa uutta tietoa kirjoitusstrategioista ja -prosessista voivat hyödyntää niin opettajat, oppijat kuin kielipoliittiset päättäjät.

Maarit Mutta on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ranskan kielen yliopistonlehtori sekä KISUVI-hankkeen johtaja. Päivi Laine on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen suomen kielen yliopistonlehtori ja toimii hankkeessa tutkijana, Mari Mäkilä on hankkeen väitöskirjatutkija ja Anni Hintikka projektitutkija.