Moniäänistä sodan arkea Aurajoen varrella

TAPAH_nygard-kuva2Turun Historiallisen Yhdistyksen uusin julkaisu johdattaa lukijan toisen maailmansodan aikaiseen Turkuun, mutta ei juutu pelkästään Uittamon ilmatorjuntabunkkereihin. Sota avautuukin koko kaupunkia koskettaneena ilmiönä ja ääneen pääsevät aikuiset ja lapset, miehet ja naiset, akateemikot ja työläiset sekä sotilaat ja siviilit, eikä ulkomaalaisia vierailijoitakaan ole unohdettu.

Elämää sotavuosien Turussa 1939–1945 on usean kirjoittajan yhteistyönä syntynyt teos, joka edustaa niin sanottua uutta sotahistoriaa. Uudelle sotahistorialle on tunnusomaista, ettei sotaa tutkita pelkästään valtioiden välisenä konfliktina, vaan huomio kiinnittyy myös entistä enemmän muihin toimijoihin, arkielämään ja sodan kokemiseen. Myös sodan historia on moniääninen, eikä sotilaille ole haluttu ojentaa tarpeettoman suurta megafonia. Politiikka, kansainväliset tapahtumat tai sodan kulku eivät siis ole ohjaamassa kirjan sisältöä.

Ruotsiin lähteviä sotalapsia Turun rautatieasemalla 5.1.1941. Lasten matka jatkui kohti Turun satamaa. SA-kuva.
Ruotsiin lähteviä sotalapsia Turun rautatieasemalla 5.1.1941. Lasten matka jatkui kohti Turun satamaa. SA-kuva.

Kronologisen kokonaisesityksen sijaan muodoksi on valikoitunut teemojen mukaan järjestetty artikkelikokoelma. Kirjan tekijät toteavat itse, että esille on nostettu niin turkulaisten arki, yhteiskunnan ylläpitäminen, työelämän muutokset, yhteiskuntapolitiikka, sosiaaliturva, fyysinen turvallisuus, kulttuuriset kohtaamiset kuin tiedonvälitykseenkin liittyvät ilmiöt ja tapahtumat. Varsinaisten tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneiden artikkelien lisäksi kirjassa on suuri joukko lyhyempiä oheisartikkeleita, joissa tutustutaan muun muassa neuvostosukellusveneisiin ja ruotsalaisten lahjoittamiin taloihin.

Kirjassa on panostettu erityisesti visuaalisuuteen ja kuvitusta on kerätty niin julkisista arkistoista kuin yksityisistä kokoelmistakin. Monet kuvista julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa.

Kokoomateoksen lähtökohtana on toiminut vuosina 2009 ja 2010 järjestetyt Turun Historiallisen Yhdistyksen luentosarjat, joissa tutustuttiin sota-ajan turkulaiseen arkeen. Teoksen ovat toimittaneet dosentti Pertti Grönholm, fil. tri Pirkko Kanervo, valtiot. maist. Olli Kleemola ja fil. maist. Antti Nyqvist.

Antti-Jussi Nygård on yleisen historian jatko-opiskelija.