Maapallo, jonka päälle kirjoitettu eri kielillä san Käännä.

Monikielinen työelämäsimulaatio

Saksan kielen opiskelija Marjatta Helander ja englannin kielen opiskelija Hannele Raerinne osallistuivat viime vuonna monikielisen käännösviestinnän oppiaineen kaksiosaiselle Käännöstyöpajakurssille. Opiskelijat kertovat artikkelissaan kokoemuksiaan kurssista.

Meidät jaettiin 5–6 hengen ryhmiin, joiden kesken perustimme oman työpajayrityksen. Keksimme yrityksellemme nimen, teimme sille nettisivut ja valmistelimme Slush-henkisen esittelyn. Laadimme yrityksellemme kustannusarvion ja hinnaston, loimme sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun verkoston sekä otimme käyttöön tarvittavat ohjelmistot.

Kun toiminta oli polkaistu käyntiin, aloimme ottamaan toimeksiantoja vastaan. Toimeksiannon saatuamme jaoimme yrityksemme sisällä keskenämme roolit sen mukaan, mitä kielipareja toimeksiannossa tarvittiin.

Ammattirooleja olivat projektipäällikkö, kääntäjä, terminologi, käännöksentarkistaja, oikolukija ja IT-tukihenkilö/taittaja. Vaihtelimme rooleja toimeksiantojen välillä siten, että kaikki pääsivät kokeilemaan eri rooleja ja osalle saattoikin tulla yllätyksenä, että aiemmin jännittämänsä työtehtävä esimerkiksi projektipäällikkönä alkoikin tuntua kiinnostavalta tulevaisuudennäkymältä. Joku taas saattoi kurssilla löytää oman sisäisen freelancerinsa ja todeta itsenäisen yrittämisen sopivan paremmin omaan elämäntilanteeseensa tai aikatauluihinsa toisten jatkaessa ryhmätyö- ja neuvottelutaitojen hiomista samoissa yrityksissä tammikuusta joulukuuhun.

Projektipäällikkö vastasi viestinnästä asiakkaan ja yrityksen välillä sekä huolehti siitä, että eri työvaiheiden tekijöillä oli tarvittavat resurssit käytettävissään. Saatettuamme toimeksiannon onnistuneesti maaliinsa, vertailimme toteutuneiden työtuntien määriä tarjoukseen laskemaamme hintaan ja muutimme tarvittaessa hinnoitteluamme seuraavia toimeksiantoja ajatellen.

Kaikki työpajan opettajat tekivät suuren panoksen tehdäkseen tästä kurssista uskoaksemme työelämäläheisimmän käännösalan simulaation, mitä akateeminen maailma voi tarjota. Kullanarvoiseksi tuuletuskanavaksi kurssilla osoittautuivat opettajavetoiset yrityskeskustelut, joissa tapasimme kurssin HR-vastaavan kanssa säännöllisin väliajoin. Näissä keskusteluissa ratkoimme kohtaamiamme hankaluuksia ja mietimme yrityksemme toiminnan kehittämistä. HR-puolen lisäksi kurssin opettajat tarjosivat myös teknistä tukea sekä auttoivat meitä hiomaan yrityksemme kannattavuuslaskelmia.

Kurssi tarjosi hyvän katsauksen käännösalan arkeen ja kielialan yrityksen toimintaan, mutta se synnytti myös verkostoja ja tulevaisuudensuunnitelmia, jotka tulevat varmasti auttamaan monia meistä jatkossakin.