Monikielisyys tulevaisuuden oppimistyökaluna

Turussa järjestettiin 10.–11. marraskuuta 2017 Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn syyssymposium. Haastattelimme yhtä pääpuhujista, vieraiden kielten didaktiikan professori Heini-Marja Pakulaa, joka esitelmöi monikielisyydestä.

Heini-Marja Pakula

Pakula puhui symposiumissa monikielitaidosta ja -kasvatuksesta, mutta pääsimme kysymään myös hieman hänen urastaan vieraiden kielten opettajien kouluttajana ja tutkijana. Aloitimme kysymyksellä hänen taustastaan ja opinnoistaan.

– Olen opiskellut kieliä; englantia, ruotsia ja psykologiaa; Åbo Akademissa kemiaa ja fysiikkaa ja muita aineita Turun yliopistossa. Silloin kun kieliä opiskeli niin ei siinä oikeastaan muuksi tultu kuin opettajaksi.

Pakula kertoo, että alun perin hän ei halunnut ryhtyä opettajaksi ja kiinnostus alaan kasvoi vasta opettajaopintojen aikana. Kiinnostus pedagogiikkaan heräsi halusta kehittyä omassa työssä, ja hän perusti opintojen jälkeen oman yrityksen, joka järjesti erilaisia kielikursseja.

Pakulalle tarjoutui tilaisuus aloittaa Turun yliopistossa didaktikkona. Hän työskentelee edelleen opettajankoulutuslaitoksella tulevien kielten opettajien kouluttajana. Nykyään hän tutkii monikielisyyttä kielenopetuksessa. Symposiumissa hän esitelmöi uudesta, holistisesta lähestymistavasta kielenopiskeluun.

– Se on vähän ristiriitainen juttu. Kielen opetuksessa on perinteisesti puhuttu ymmärtämisen ja tuottamisen taidoista; luetun ymmärtämisestä ja kuullun ymmärtämisestä, puhumisesta ja kirjoittamisesta. Tämä malli on behavioristisen ajan jäännös, jossa kielitaito pilkotaan osiin. Holistisessa opettajankoulutuksessa holistisuus näkyy siten, että opettajaksi kouluttautuva itse reflektoi ja pohtii työtään, ja hänelle itselleen muodostuu kokonaisvaltainen kuva opetuksesta.

Monikielisessä koulutuksessa pyritään hyödyntämään oppijan kaikkia kieliresursseja uutta kieltä opittaessa. Pakulan mukaan aiheessa riittää tutkittavaa vielä tulevaisuudessa – esimerkiksi monikielisyyden soveltuvuudessa eri tasoisille oppijoille.

Laura Natri, Melina Lehtinen ja Ville Heirola ovat kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoita, jotka tekivät haastattelun osana ”Näkökulmia työelämän kieleen ja viestintään” -kurssia.