Muistojen Heideken – tarinoita synnytyssairaalan elämästä ja ihmisistä

Ryhmä folkloristiikan ja uskontotieteen opiskelijoita inspiroitui vajaa vuosi sitten aloittamaan entistä turkulaista synnytyssairaala Heidekeniä käsittelevän projektin lähes vahingossa. Tuossa vaiheessa ei yhdelläkään ryhmäläisellä ollut vielä minkäänlaista käsitystä siitä, kuinka suuritöisestä, laajasta ja antoisasta projektista olisikin kyse.

Heidekenin synnytyssairaala, jossa tänä päivänä toimii MLL:n Perhetalo Heideken. Kuva Samuli Lintula / Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Kaikki voi alkaa sattumasta. Folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisen ”Kulttuurialan ammatillisuus, taidot ja osaaminen” -kurssin sekä kansanuskon lukupiirin viisi opiskelijaa haaveilivat ja ideoivat puoli tuntia ennen tenttiä projektista, jolla pystyisi kartuttamaan omaa osaamista. Ajatus oikeasta projektityöskentelystä tuntui kutkuttavalta ja pelottavalta, mutta idea tuntui liian hyvältä hukattavaksi, joten se päätettiin toteuttaa tavalla tai toisella.

Ajatuksenvaihdosta ja ideoista muotoutui lopulta muistitietoa keräävä projekti, Muistojen Heideken, jonka ydintiimiin kuuluvat yhä samat viisi opiskelijaa, Mia Alhonmäki, Valde Orrenmaa, Sanna-Kaisa Johansson, Maria Patjas ja Iida Räty. Apua ja vinkkejä projektin totetuttamiseen saatiin ensiaskelista lähtien folkloristiikan henkilökunnalta.

Muistojen Heideken -projektin tarkoitus on kerätä kaikenlaisia muistoja, kuvia ja tarinoita liittyen elämään entisessä synnytyssairaalassa. Aineiston pohjalta laaditaan yleistajuinen teemajulkaisu, joka valottaa Heidekenin monivaiheista historiaa niin arjen kuin juhlankin osalta aina vuodesta 1890 nykypäivään saakka. Tällä hetkellä aineistoa kartutetaan haastattelemalla sekä kirjoituspyynnön kautta ja vastauksia onkin saatu jo toistakymmentä kesän ja alkusyksyn aikana. Haastatteluja kuitenkin jatketaan vielä talvellakin, sillä aineisto on vielä suhteellisen yksipuolista.

Projekti keskittyy Heidekenin moniin eri puoliin: synnytyslaitoksen rooliin paikallisidentiteetin, heidekeniläisyyden rakentajana, itse rakennuksen eri merkityksiin, synnyttämiseen ja lapsivuodeaikaan Heidekenillä, työskentelemiseen legendaaristen lääkärien ja gynekologien kanssa sekä tarinoihin ja kertomuksiin. Myös Heidekenin omaa kummitusta, Harmaata Rouvaa on yritetty paikantaa.

Työskentely projektissa on ollut erittäin antoisaa. Se on auttanut tunnistamaan omat taidot ja voimavarat sekä tutustuttanut todelliseen projektityöskentelyyn apuraha-anomuksineen ja aikatauluttamisineen. Kuitenkin ennen kaikkea se on kasvattanut itsevarmuutta oman osaamisen suhteen.

Projektiin voi käydä tutustumassa blogin ja Facebookin kautta. Samoja reittejä pitkin saat myös yhteyden tiimiin ja tietoa uusimmista käänteistä!

Iida Räty
folkloristiikan kolmannen vuoden opiskelija ja Muistojen Heideken -projektin projektipäällikkö