Herttuankulman uusia kerrstaloja. taustalla näkyy Turun linna.

Museologian ja etnologian opiskelijat mukana Hyvinvoiva Linnakaupunki -tutkimushankkeessa 

Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla on parhaillaan käynnissä Turun Linnakaupunkiin ja linnan lähiympäristöön sijoittuva kaupunkilaisten hyvinvointia tutkiva hanke. Museologian ja etnologian opiskelijat ovat olleet mukana projektin eri vaiheissa, ja lukuvuoden kestävän projektikurssin tuloksena on muun muassa toteutettu verkkosivu Hyvinvoiva Linnakaupunki. 

Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa selvitetään, mistä tekijöistä kaupunkilaisten arki ja hyvinvointi Turun Linnakaupungin alueella muodostuu ja miten ympäristöä voitaisiin suunnitella tukemaan alueen erilaisten asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia. Tutkimusryhmään kuuluvat etnologit Tiina Suopajärvi, Jenni Rinne, Sanna Lillbroända-Annala ja Päivi Leinonen sekä kulttuurihistorioitsija Silja Laine ja museologi Maija Mäki. 

Verkkosivusto ja kävelykierroksia

Kuluvan kevään aikana projektikurssi on toteuttanut verkkosivuston Hyvinvoiva Linnakaupunki, joka esittelee Linnakaupungin monivaiheista historiaa ja nykyhetkeä tutkimushankkeemme tulosten perusteella. Sivustolla tuodaan esille myös Historian ja tulevaisuuden museo -hanke, ja siellä esitellään käynnissä olevan arkkitehtuurikilpailun töitä. Opiskelijoiden keskuudesta löytyy niin monipuolista osaamista, että he toteuttivat kokonaisuuden lähes kaikilta osin itse. Sivuston työstäminen toteutettiin pienryhmissä, joista yksi keskittyi sisällöntuotantoon, toinen sivuston tekniseen toteuttamiseen ja kolmas sisällön jakamiseen Historian ja tulevaisuuden museon Instagram-tilillä @historian_museo.

Lisäksi kurssilaiset järjestävät huhtikuussa 2024 kävelykierroksia Linnakaupungin alueella. Kävelykierroksille voi ilmoittautua mukaan: https://kalenteri.turku.fi. Kierrosten tarkoituksena on tuoda esille Hyvinvoiva Linnakaupunki -hankkeen tuloksia. Kierroksilla myös keskustellaan asukkaiden ja muita toimijoiden kanssa alueen tulevaisuudesta sekä Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailun ehdotuksista. 

Opiskelijat mukana tutkimushaastatteluissa ja tulevaisuusverstaassa

Tutkijoita ja opiskelijoita kävelemässä Fleminginkadulla.
Tutkijoita ja opiskelijoita Fleminginkadulla. Vasemmalta Tiina Suopajärvi, Inga Strauss, Päivi Leinonen, Silja Laine, Sanna Lillbroända-Annala ja Jaana Kähkärö. Kuva Ari-Pekka Miettinen.

Neljä etnologian opiskelijaa osallistuvat hankkeeseen jo aikaisemmin, kesän 2023 aikana, toteuttamalla tutkimushaastatteluja. Videoitujen kävelyhaastattelujen aikana keskusteltiin  haastateltavien kanssa alueen herättämistä tunnelmista ja aistikokemuksista. Hankkeessa on haastateltu asukkaiden lisäksi alueella työskenteleviä sekä kaupunkisuunnittelijoita ja muita alueen kehittämiseen vaikuttavia asiantuntijoita. Opiskelijat saivat panoksestaan opintosuorituksen, mutta varmasti arvokkaampaa on kokemus todellisessa tutkimushankkeessa mukanaolosta. 

Opiskelijat osallistuivat myös tammikuussa Forum Marinumissa järjestetyn tulevaisuusverstaan järjestelyihin. Tilaisuuteen kutsuttiin Linnakaupungin asukkaita ja muita alueen kehittämisestä kiinnostuneita. Tutkimusaineistoon pohjautuvien, eri aisteja kutkuttelevien tehtävien avulla pohdittiin kaupunginosan mahdollisia ja toivottuja tulevaisuuskuvia.  

Tulossa kansainvälinen webinaari

Hyvinvoiva Linnakaupunki -hankkeessa tehdään kuluvana vuonna edelleen yhteistyötä Turun kaupungin suunnittelijoiden ja museoammattilaisten kanssa. Tutkimusryhmä tuottaa kaupungin Tutkimuskatsauksia -sarjaan raportin, jossa annetaan suosituksia aistietnografisen tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi toukokuun 8. päivänä pidetään kansainvälinen webinaari, jossa keskustellaan etnografisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksista kaupunkisuunnittelussa eri tapaustutkimusten kautta. Ilmoittautuminen webinaariin: https://link.webropolsurveys.com.

Aloituskuva: Näkymä Herttuankulmasta Turun linnalle päin. Kuva Päivi Leinonen.

  • Tutkimushanke: ”Hyvinvoiva Linnakaupunki” Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa, Turun kaupunkitutkimusohjelma 2023–2024


Kirjoittajat: Päivi Leinonen työskentelee projektitutkijana Hyvinvoiva Linnakaupunki -hankkeessa ja sekä avoimen yliopiston tuutoriopettajana kulttuurien tutkimuksen ainekokonaisuudessa. Maija Mäki toimii museologian oppiaineen yliopistonlehtorina sekä tutkijatohtorina Hyvinvoiva Linnakaupunki -hankkeessa.