Mustikoita, murhia ja monikielisyyttä

FI-DACH-seminaarissa syvennyttiin saksankielisten maiden ja Suomen välisiin kulttuurisuhteisiin

FI-DACH-tutkimusverkoston Kölnin yliopistossa järjestämä poikkitieteellinen seminaari toi fennistit, germanistit ja monen muun tutkimusalan edustajat saman pöydän ääreen.

Kölnissä järjestettiin 13.–14. helmikuuta FI-DACH-tutkimusverkoston kick-off-seminaari, johon kokoontuneita eri alojen asiantuntijoita yhdistää kiinnostus saksan ja suomen kieleen sekä Suomen ja Euroopan saksankielisten maiden väliseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Vuonna 2019 perustetun FI-DACH-verkoston tavoitteena on syventää näiden kulttuurien välisten suhteiden tutkimusta ja luoda mahdollisuuksia tieteidenvälisille projekteille.

Kaksikielisyydestä Verikylän murhamysteereihin

Kaksipäiväisen seminaarin ohjelmassa oli esitelmiä niin kirjallisuuden- ja kielentutkimuksen kuin historian- ja kulttuurintutkimuksenkin aloilta. Seminaarin pääkieli oli saksa, mutta muutama esitelmä kuultiin myös englanniksi. Taukojen aikana käytiin mielenkiintoisia keskusteluja suomeksi, saksaksi ja välillä samaan aikaan molemmilla kielillä.

Seminaarin loppukeskustelua vetivät FI-DACH-verkoston perustajajäsenet (vasemmalta oikealle): Marja Järventausta (suomen kielen professori, Köln), Marko Pantermöller (suomen kielen professori, Greifswald), Leena Kolehmainen (saksan kielen professori, Turku) ja Pekka Kujamäki (käännöstieteen professori, Graz).

Kielentutkimuksen osalta seminaarilla oli paljon annettavaa sekä fennisteille että germanisteille. Esimerkiksi kaksi- ja monikielisyys kiinnosti osallistujia. Bochumin yliopistossa työskentelevä Ristomatti Rouhiainen kertoi tutkimuksestaan, joka käsittelee kielten sekoittumista saksalais-suomalaisissa perheissä ja yhteisöissä. Fennisti Pia-Maria Päiviö esitteli pitkittäistutkimustaan ulkomailla lähes koko elämänsä eläneiden suomalaislasten kommunikaatiostrategioista ja -ongelmista.

Myös kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksen saroilta kuultiin mielenkiintoisia esitelmiä, esimerkiksi Helsingin yliopistolle väitöskirjaa tekevän Claudia Jeltschin esitys ruoan merkityksestä kansallisidentiteetin synnyssä. Münchenin yliopistossa opettava Katri Wessel taas analysoi Suomi-kuvaa saksankielisissä dekkareissa. Turkua edusti muiden muassa Turun yliopiston saksan kielen apulaisprofessori Minna Maijala, joka tarjosi aikamatkan monille meistäkin tuttujen saksan oppikirjojen maailmaan.

Mitä jatkossa?

Kick-off-seminaari oli nimensä mukaisesti erinomainen aloitus FI-DACH-verkoston toiminnalle. Seminaari tarjosi paikalle löytäneille fennisteille, germanisteille ja muiden tieteenalojen tutkijoille tilaisuuden vaihtaa ajatuksiaan eri tutkimusaiheista, mutta kiinnosti opiskelijoitakin. Odotamme kiinnostuneina, mitä FI-DACH-verkoston tulevaisuudessa siintää!

Janne Airaksinen opiskelee Turun yliopistossa saksan kieltä ja on harjoittelussa Suomen Saksan-instituutissa Berliinissä. Anna Rytkönen on valmistunut Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineesta vuonna 2017 ja opettaa suomea Jenan yliopistossa Saksassa.

FI-DACH-tutkimusverkosto perustettiin vuonna 2019 Turun, Greifswaldin, Grazin ja Kölnin yliopistojen saksan, suomen ja käännöstieteen tutkijoiden aloitteesta. Verkoston tavoitteena on syventää ja laajentaa Suomen ja saksankielisten maiden välisten kulttuurisuhteiden tutkimusta.