Muuttaako Pokemon GO suomen kieltä?

Tutkin suomen kielen rakenteen muutokseen vaikuttavia aineksia, joita on viimeisten kahden vuoden aikana alkanut esiintyä ja levitä Turun seudun paikallisessa Pokémon GO -peliyhteisössä. Tarkastelen tutkimuksessani niiden leviämisen taustoja.

Pokémon GO on älypuhelimien ja tablettien satelliittipaikannusjärjestelmää ja karttaa hyödyntävä sijaintipohjainen peli. Peli julkaistiin vuonna 2016 ja sen jälkeen pokemoneja on voinut yrittää ottaa kiinni palloja heittämällä.

Pokémon GO -peliä ei ole lokalisoitu suomeksi ja sen pelitermit ovat valtaosin englanninkielisiä sanoja sellaisinaan tai vähäisin äänteellisin muutoksin suomen kieleen sovitettuja. Englanninkielisten sanojen ja niiden muunnosten runsas käyttö on tuttua monista muista lokalisoimattomista peleistä.

Turun seudun Pokémon GO -peliyhteisössä pelitermien käytössä on alkanut esiintyä lauseopillisesti erikoisia piirteitä sekä kirjoitetussa että puhutussa kielessä. Pelitermejä on alettu jättää suomenkielistämättä ja taivuttamatta: Kiitos raid [po. raidista]; Tultiin raid [po. raidaamaan/raidiin]; Oletko battle? [po. battlessa]; Naantalis olin raid [po. raidaamassa/raidissa] nyt menos keskustaa.

Nykyään chat-keskusteluja käydään usein älypuhelimilla tai tableteilla. Siltä osin vierasperäisten sanojen suomenkielistämättä ja taivuttamatta jättäminen on tekstin ekonomisuuden vuoksi ymmärrettävää, mutta on harvinaista, että käytäntö vakiintuu puheeseen. Juuri näin Turun seudun Pokémon GO -peliyhteisössä on kuitenkin käynyt.

Muutoksen seurannan kannalta ilmiön tekee mielenkiintoiseksi se, että sen alkulähteenä toiminut ryhmä ja leviämisreitti ovat pitkälle jäljitettävissä. Chat-keskusteluja seuraamalla selvisi, että ilmiö syntyi pienessä aktiivisten pelaajien ryhmässä, jonka käyttämää kieltä alettiin myöhemmin matkia myös isommissa ryhmissä. Osa ilmiön omaksuneista pelaajista on ulottanut ilmiön myös suomenkielisiin sanoihin: Olen saha [po. sahalla]; Olen paikka [po. paikalla]; Nyt menemme uusi kierros [po. uudelle kierrokselle].

Lyhyessä ajassa syntynyt ja levinnyt ilmiö voi kuitenkin yhtä nopeasti hävitäkin, jos Pokémon GO -pelin suosio laskee ja peliyhteisö hajoaa. Se, miten ilmiön käy, nähdään vasta joidenkin vuosien päästä.

Nobufumi Inaba on on suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen Lauseopin arkiston erikoistutkija ja Level 40 -pokemonkouluttaja.