Naisten Valmiusliitto - kaiken varalta -kirjan kansi

Naisten Valmiusliitto toi naiset mukaan kokonaismaanpuolustukseen

Naisten Valmiusliitto ry:n perustaminen 25 vuotta sitten lähti todellisesta tarpeesta. Naiset halusivat osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja kouluttautua parantaakseen valmius- ja turvallisuustaitojaan. Niinpä joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti Naisten Valmiusliiton huolehtimaan naisten mahdollisuudesta kouluttautua ja osallistua kokonaismaanpuolustuksen.

Naisten Valmiusliitto ry perustettiin 25 vuotta sitten todelliseen tarpeeseen. 1990-luvulla kansainvälisessä politiikassa tapahtuneiden muutosten – kuten Neuvostoliiton hajoamisen – myötä oli voitu aloittaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen. Työryhmissä laadittiin esityksiä naisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Maanpuolustusjärjestöissä käynnistyi vapaaehtoisuuteen perustuva maanpuolustuskoulutus, jota myös puolustusvoimat ryhtyi tukemaan.

Naisten Valmiusliitto - kaiken varalta -kirjan kansi
Tuoreen historiajulkaisun kansikuvassa on kuva toistaiseksi suurimman koskaan järjestetyn NASTA-harjoituksen LEIJONA 2017 -harjoituksen päättäjäisistä. Osallistujia kouluttajineen oli lähes 500. Kuva: Heli Teittinen.

Naisten Valmiusliittoa edeltävä toiminta oli saatettu alulle vuonna 1995 perustetussa valtakunnallisessa neuvottelukunnassa. Tuolloin perustettiin myös edelleen toimivat 12 alueneuvottelukuntaa silloisen sotilasläänijaon pohjalta. Pysyvän taloudellisen tuen saaminen edellytti järjestäytymistä, mikä johti Naisten Valmiusliiton perustamiseen tammikuussa 1997. Jäsenjärjestöjä on ollut enimmillään yksitoista. Nykyisin liitto yhdistää kymmenen jäsenjärjestöä, joissa toimii lähes 110 000 naista. Mukana on maanpuolustus-, pelastus- ja kotitalousalan järjestöjä sekä Sotilaskotiliitto ja Lottaperinneliitto.

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille

Näkyvintä toimintaa on alusta saakka ollut turvallisuus- ja valmiuskoulutus. Kahdesti vuodessa järjestettävät NASTA-harjoitukset ovat tulleet tutuksi yli 12 500 naiselle. Toinen tärkeä tehtävä on edunvalvonta. Liitosta on muotoutunut uskottava naisten vapaaehtoisen maanpuolustuksen asiantuntija, joka tekee yhteistyötä puolustusvoimien ja muiden maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyvien tahojen kanssa. Liiton alueneuvottelukunnat tekevät edelleen ruohonjuuritason työtä muun muassa koordinoimalla toimintaa ja toteuttamalla tapahtumia ja koulutusta. Liitolla on myös kansainvälistä toimintaa.

Naisia maanpuolustusharjoituksessa
Etsintäkurssin opeista on hyötyä tosielämässä. Näitä valmiustaitoja kartutettiin Haminassa keväällä 2016 pidetyssä harjoituksessa. Kuva: Heli Teittinen.

Liittoa perustettaessa ja toiminnan alkuvaiheissa tavoitteissa korostettiin puolustusvoimien tukemista naisten koulutusta ja valmiuksia lisäämällä. Arjen turvallisuus tuli johtoajatukseksi 2000-luvun alussa, ja 2010-luvulla kärkeen nousi kokonaisturvallisuus.

Vision mukaisesti naiset halutaan saada turvallisuuden eturiviin: turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille ja naiset ovat selkeä osa turvallisuutta. Kun turvallisuustaidot lisääntyvät, kasvaa myös naisten osallisuus ja merkitys kokonaisturvallisuuden toteutumisessa.

Heli Teittinen, Kaiken varalta – Naisten Valmiusliitto 25 vuotta. Naisten Valmiusliitto 2022.

Kirjoittaja, FL Heli Teittinen on naisten vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan perehtynyt opettaja ja tutkija, joka tekee Turun yliopistoon väitöskirjaa Suomen historiasta aiheenaan Pikkulottien identiteetin rakentuminen Lotta Svärd -järjestössä.