Näkyvä ja näkymätön uskonto

AJANK_Uskontotiede_kuvaMissä uskonto piileskelee? Millaisissa muodoissa uskonto esiintyy? Onko uskonto kokonaan katoamassa? Onko uskonto vaihtunut henkisyydeksi? Mitä uskonnolla ylipäätään tarkoitetaan ja kuka päättää, mikä on uskontoa, mikä ei? Pitääkö uskontoa opettaa? Onko uskonnolla tulevaisuutta ja jos on, miltä se näyttää?

Muun muassa näitä kysymyksiä esitetään Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineen loka–marraskuussa järjestämässä Studia Generalia -luentosarjassa. Se tarjoaa tilaa moniääniselle, joskus vähän provosoivallekin keskustelulle uskonnosta. Yhteiskunnan maallistumisesta ja kirkon jäsenkadosta huolimatta uskonto elää ja voi hyvin – ainakin keskustelunaiheena. Luentosarjassa nostetaan uskonto pöydälle ja pohditaan niitä tapoja, joilla uskonnosta keskustellaan, uskonto keskusteluttaa ja herättää ajatuksia – joilla uskonto näkyy ja kuuluu juuri tänään.

Tilaisuudet ovat keskiviikko-iltaisin 9.10.–27.11.2013 klo 18–20 Janus-luentosalissa, Sirkkalan kampusalueella (Kaivokatu 12, nivelosa). Tilaisuus koostuu kahdesta keskenään vuoropuhelussa olevasta alustuksesta ja niiden herättämästä yleisestä keskustelusta. Puhujat ovat kaikki Turun yliopiston uskontotieteen väkeä: opettajia, tutkijoita ja jatko-opiskelijoita ja opiskelijoita. Vaikka kaikki alustajat edustavat samaa oppiainetta ja tieteenalaa, ei luvassa ole monotonista ja yksiäänistä puhuntaa, vaan läpileikkaus niistä lukuisista eri tavoista, joilla uskontotieteessä uskonnosta puhutaan.

Tervetuloa mukaan kuulemaan, onko uskontotieteilijöille mikään pyhää.

Tietoa ohjelmasta, luennoitsijoista ja muusta Studia generaliaan liittyvästä löydät täältä.

Tiina Mahlamäki on uskontotieteen yliopisto-opettaja ja luentosarjan koordinoija.