Henkilöitä kielistrudiossa ja sarjan tunnuskuva.

Nämä 4 asiaa tekevät Turusta monikielisen opetuksen edelläkävijän

Vaikka kielten opiskelu on vähentynyt kansallisella tasolla, Turku ja Turun yliopisto panostavat kielitarjontaan. Turun oppilaitoksissa on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja monikielisestä varhaiskasvatuksesta kielellisesti monipuoliseen yliopisto-opiskeluun.

1. Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhennettua kielenopetusta voidaan hyödyntää jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ennen peruskoulua. Tällöin pyritään hyödyntämään lapsen herkkyys oppia kieltä. Turussa toimii useita kielipäiväkoteja: ruotsin ja englanninkielisten päiväkotien ohella kielipesässä kielivaihtoehtoina ovat venäjä ja viro. Lisäksi Turussa on suomalais-ranskalainen päiväkoti l’Hexagone ja suomalais-venäläinen päiväkoti Miska-talo.

2. Monikielinen opetus peruskoulussa

Vuoden 2020 alusta lähtien kielenopetusta varhennettiin, eli A1-kielen opetus alkaa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Turussa on myös mahdollisuus laajaan kaksikieliseen opetukseen, kielikylpyopetukseen sekä kielirikasteiseen opetukseen.

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella aloitettiin syksyllä 2019 ”Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen” -täydennyskoulutushanke, jossa pureudutaan varhennettuun kielipedagogiikkaan, toiminnallisiin ja kielitietoisiin työtapoihin, informaaliin oppimiseen sekä oppilaille räätälöityyn kielitaidon opetukseen.

3. Kielellisesti monipuolinen opetus yliopistossa

Turun yliopistossa on laaja kielivalikoima. Englannin, pohjoismaisten kielten, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen lisäksi tarjolla on ranskaa, saksaa, espanjaa, italiaa ja klassillisia kieliä. Syksyllä 2021 tulee mahdolliseksi kiinan opiskelu pääaineena. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi kieliä voi opiskella Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Yliopiston opettajankoulutuslaitos järjestää kursseja, joilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi.

4. KOROKE-kieliklinikka

Turun yliopiston ja Brahea-keskuksen koordinoima kieliklinikka tarjoaa henkilökohtaista täsmäohjausta sekä pienryhmäopetusta akateemisille maahanmuuttajille. Klinikalla kehitetään kielitaitoa erityisesti työelämän sekä akateemisten opintojen tarpeisiin. Ja mikä parasta – kaikki tämä on osallistujille maksutonta.

Kirjoittajat Janina Ahlqvist, Ohto Airio, Laura Heikkilä ja Tanja Talvinen ovat kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoita, jotka ovat tehneet artikkelin osana Projektilaboratorio-kurssia.