Nostetaan teksti pöydälle eli puhetta kirjoittamisesta

Ryhmä uskontotieteen jatko-opiskelijoita on useamman vuoden ajan kokoontunut säännöllisesti tekstityöpajan merkeissä keskustelemaan kirjoittamisesta ja kommentoimaan toistensa tekstejä.

Tekstityöpajan tarkoitus on nimensä mukaisesti keskustella teksteistä: rakenteesta, ilmaisuista, kielestä, merkityksistä, ymmärrettävyydestä, lukijan näkökulmasta ja tekstien sujuvuudesta. Käsittelyn alla on ollut ryhmäläisten väitöskirjojen lukuja, artikkelikäsikirjoituksia tai kokoomateoksiin tarkoitettuja tekstejä. Ryhmässä on myös keskusteltu ylipäätään kirjoittamisesta, esimerkiksi kirjoittamisen esteistä ja kynnyksistä sekä niiden ylityksistä.

Tartossa järjestetyssä tekstityöpajaistunnossa puitteet olivat tavallista juhlavammat. Kahvikin oli koristeltu. Kuva: Tiina Mahlamäki.

Tekstityöpajakokoontumiset ovat olleet epämuodollisia, vapaita, vilkkaita ja hauskoja. Kahvi- tai teekupin äärellä (yleensä tarjolla on ollut myös jotain kastettavaa) on yhdessä avattu kirjoittamisen saloja. Tekstityöryhmässä hiotaan vertaispalautteen avulla omaa ilmaisua ja samalla niin myönteisen kuin kriittisen palautteen antamista ja vastaanottamista. Keväällä 2012 tekstityöpaja laajensi toimintaansa kansainväliselle tasolle tekemällä vierailun Tarttoon tutustuen siellä sekä Tarton yliopistoon että Kirjallisuusarkistoon.

Helmikuussa 2013 tekstityöpajassa pohdittiin, miten kirjoittaa tiiviisti: miten omaa tutkimusaihetta ja väitösprojektia voi kuvata selkeästi, lyhyesti ja ymmärrettävästi? Tässä Hiiskuttua-lehden numerossa julkaistavat Jaana Kourin ja Teemu Mantsisen laatimat tekstit ovat tulosta tästä pohdinnasta. Niissä uskontotieteen väitöskirjantekijät avaavat oman tutkimuksensa sisältöä ja merkitystä. Anna Haapalaisen ja Jere Kyyrön tutkimusesittelyt julkaistaan Hiiskutun syysnumerossa.

Kirjoittaja on uskontotieteen yliopisto-opettaja, joka on tekstityöpajakokoontumisissa oppinut paljon niin kirjoittamisesta, palautteen antamisesta kuin lämpimästä vuorovaikutuksesta.