Off Topic – verkkokeskustelusta tuli korttipeli

Aliisa ja Tuomas Sinkkonen pelaavat Off Topicia pelin julkaisutilaisuudessa. Kuva Petri Saarikoski.

Tuntuuko sinusta joskus siltä, että verkon keskustelupalstoilla toistuvat samat puheenvuorot, oli keskustelunaihe mikä tahansa? Tuntuuko, että keskustelijoina ovat aina samat ihmistyypit aiheesta riippumatta? Karkaako keskustelu usein aiheen viereen? Digitaalisen kulttuurin oppiaineen opiskelijoiden ja henkilökunnan Off Topic -korttipeli simuloi nettikeskusteluja, joihin voi mennä mukaan eri keskustelijarooleissa. Pelissä tavoitteena on edetä palstan aloittelijasta ylläpitäjäksi eli adminiksi. Peli soveltuu sekä opetustarkoituksiin että vapaammaksi ajanvietteeksi.

Idea pelistä syntyi kesällä ja alkusyksystä 2010. Oppiaineessa suunniteltiin tuolloin uutta tutkimushanketta, joka liittyisi verkkokeskustelukulttuurien tutkimukseen. Tutkimushanke oli tarkoitus yhdistää aiempiin ja meneillä oleviin muihin internetiä ja sosiaalista mediaa käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjaprojekteihin.

Digitaalisen kulttuurin yhtenä tutkimuksellisena painoalana ovat verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median ohella pelikulttuurit, joita tutkitaan laajemmissa hankkeissa ja käsitellään pienempien peliprojektien kautta. Kesällä 2010 opiskelijamme toteuttivat Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta lautapelejä, joiden avulla oli mahdollista käsitellä Valtioneuvoston ympäristöön ja energiaan liittynyttä tulevaisuusselontekoa. Verkkokeskustelukorttipeli alkoi syntyä kahden tutkimusalueen, sosiaalisen median ja pelien risteyskohdassa.

Nettikeskustelujen laadusta ja niiden valvonnasta oli käyty jo tuolloin paljon julkista keskustelua, ja tietynlaisena fraasina keskusteluista saatettiin esimerkiksi sanoa, että ”nyt se-ja-se keskustelija heitti pöytään talvisotakortin tai maahanmuuttajakortin”, mikä saattoi olla puheenvuoro, joka ei varsinaisesti liittynyt keskustelun alkuperäiseen aiheeseen. Lähdimme tuosta ideasta liikkeelle ja listasimme eräällä junamatkalla kymmeniä ”kortteja” puheenvuoroista, jotka toistuvat nettikeskustelussa ja muussa julkisessa keskustelussa.

Syksyllä 2010 pidimme kirjahankkeeseen liittyneen kurssin aiheesta ”Sosiaalisen median nousu ja tuho”. Annoimme kurssin opiskelijoille harjoitustyöksi tehtävän suunnitella alkuidean ja korttilistan pohjalta verkkokeskusteluja käsittelevä korttipeli. Kyse oli tutkimushankkeisiin liittyneestä sivujuonteesta, jonka ajattelimme tuovan sosiaalisen median opetukseen pedagogista ja sisällöllistä lisäarvoa. Mistään ”oikeasta” pelituotteesta emme alkuvaiheessa vielä haaveilleet.

Keväällä 2011 pelin suunnittelu eteni, ja saimme muissakin peliprojekteissa mukana olleet opiskelijamme Aliisa ja Tuomas Sinkkosen mukaan ohjaamaan pelisuunnittelua. Heidän johdollaan pelistä saatiin ensimmäinen testattava prototyyppiversio, joka testitilanteissa osoitti, kuinka hauskaa ja hedelmällistä verkkokeskustelujen pelaaminen oli. Totesimme, että peli oli niin hyvä, että siitä voisi tehdä valmiin, julkisesti levitettävän pelituotteen.

Syksyllä 2011 Aliisa ja Tuomas Sinkkonen muokkasivat huomattavasti pelin mekaniikkaa ja sääntöjä sekä hahmottelivat pelin ulkoasua. Opiskelija Vilho Pirttijärvi oli keksinyt pelille hyvän nimen Off Topic, joka on keskusteluissa käytetty lausahdus viestien eksymisestä sivuraiteille. Saimme pelin sääntöjen ja ulkoasun hiomiseen apua porilaiselta Nelostuotteelta, joka valmistaa ja markkinoi lautapelejä Tactic-tuotemerkillä. Nelostuote, jonka käsialaa ovat muun muassa sellaiset tutut pelit kuten Kimble ja Alias, myös painoi Off Topicin.

Peli julkaistiin ystävänpäivänä 14.2.2012. Se on jo tähän mennessä herättänyt runsaasti huomiota ympäri Suomea, ja peliä on käsitelty lehdissä ja televisio-ohjelmissa. Peliä ovat tilanneet yksittäiset henkilöt mutta myös monet mediakasvatuksen alan projektit. Mediakasvatuksen lisäksi peliä voikin käyttää muun muassa äidinkielen tai yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa, mutta se soveltuu erinomaisesti myös sosiaaliseksi seurapeliksi ystäväporukassa.

Off Topicin tapaus on malliesimerkki siitä, miten yliopiston kolme tehtävää, tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, voidaan yhdistää. Off Topic perustuu yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tarpeeseen liittyvään humanistiseen tutkimukseen. Peli kehitettiin osana yliopisto-opetusta, ja kaikkiaan pelin kehittämiseen osallistui 6 hengen ydintiimin lisäksi noin 30 opiskelijaa eri kurssien yhteydessä. Peliä testasivat niin yliopiston henkilökunta kuin opiskelijat sekä lukiolaiset. Tästä eteenpäin peli palvelee opetuksen ja viihtymisen välineenä ympäri Suomea.

Lopulta kävi niin, että Off Topic valmistui ennen kuin saimme rahoitusta verkkokeskustelukulttuureita suoraan käsittelevälle isommalle tutkimushankkeelle. Jatkamme kuitenkin sinnikkäästi hankerahoituksen hakemista. Tarkoituksemme on myös aktiivisesti levittää Off Topicia kouluihin ja luoda sen ympärille opetuspaketteja. Keräämme lisäksi pelaajilta vaihtoehtoisia sääntöjä ja ehdotuksia uusista pelikorteista (verkkokeskusteluaiheet, pelaajaprofiilit, puheenvuorokortit), joita julkaisemme pelin blogissa ja Facebook-sivulla. Haaveilemme uusista peliprojekteista, mutta kuten Off Topic osoittaa, valmiin pelin tekeminen voi olla usean vuoden työ ja vaatii monen palasen loksahtamisen kohdalleen.

Off Topicin blogin löydät täältä ja Facebook-sivun täältä.

Jaakko Suominen
digitaalisen kulttuurin professori