Opi, opeta ja arvioi: näkökulmia toisen kielen puheeseen

Miten uutta kieltä voi oppia puhumaan? Kuinka sitä voi opettaa tai arvioida? Näitä toisen kielen oppimisen kysymyksiä lähestytään eri näkökulmista uudessa julkaisussa Näkökulmia toisen kielen puheeseen (AFinLA-e, 2018).

Suullista kielitaitoa pidetään tärkeänä, mutta sen asemaa pidetään usein marginaalisena opetuksessa ja tutkimuksessa. Viime vuosina tilanne on kuitenkin parantunut sekä Suomessa että kansainvälisesti. Esimerkiksi Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen, AFinLAn, alaisuuteen perustettiin vuonna 2014 Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkosto, jonka tavoitteena on tarjota suullisesta kielitaidosta ja ääntämisestä kiinnostuneille tutkijoille foorumi ajatustenvaihtoon. Näkyvä tulos toiminnasta on tuore julkaisu, joka antaa lukijalle hyvän käsityksen soveltavan puheen tutkimuksen nykytuulista. Teos keskittyy opettamiseen, oppimiseen ja arviointiin, ja tarkempina tutkimusteemoina on esimerkiksi vieraskielisen puheen sujuvuus ja ymmärrettävyys. Vieraan kielen puheen tutkimuksissa mitataan nykyään usein kuulijoiden arvioimaa ymmärrettävyyttä, sujuvuutta tai vierasta korostusta, koska esimerkiksi kommunikatiivisesti toimivaa ääntämistä pidetään tärkeämpänä kuin mahdollisimman vähäistä vierasta korostusta. Se ei kuitenkaan tarkoita ääntämisen tavoitteiden laskemista oppimisessa ja opettamisessa vaan painopisteiden selvittämistä.

Toimittaessamme teosta huomasimme, että Suomessa on tutkimuksessa keskitytty enemmän suullisen kielitaidon ja ääntämisen oppimiseen ja arviointiin kuin sen opettamiseen. Tämä saattaa osaltaan selittää vieraan kielen opettajien antaman palautteen, jonka mukaan he eivät aina koe, että heillä on riittävät valmiudet suullisen kielitaidon opettamiseen. Riittävän hyvä suullinen kielitaito vieraissa kielissä on tärkeää lukuisissa ammateissa, ja se on myös keskeistä mahdollisimman sujuvan maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta.

Näkökulmia toisen kielen puheeseen – Insights into Second Language Speech julkaistiin kesällä. Tämä 300-sivuinen julkaisu sisältää 14 vertaisarvioitua artikkelia, jotka on kirjoitettu suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Teoksen ovat toimittaneet Mikko Kuronen (Jyväskylän yliopisto), Pekka Lintunen (Turun yliopisto) ja Tommi Nieminen (Itä-Suomen yliopisto).

Julkaisu on ladattavissa artikkeleina tai kokonaisuudessaan AFinLA-e:n verkkosivustolla journal.fi-palvelussa.

Pekka Lintunen on englannin kielen yliopistonlehtori.