Opiskelijaprojekti: esoteerinen kiertokävely Turussa

Esoteriasta kiinnostuneille opiskelijoille tarjoutui ainutlaatuinen kokemus päästä toteuttamaan dramatisoitu kävelykierros esoteeriseen Turkuun osana kesäkuun alussa pidettyä ”Approaching Esotericism and Mysticism” -symposiumia. Kierros toteutettiin projektityönä opettajan ja maisterivaiheen opiskelijan ohjauksessa. Projektiin osallistui opintojensa eri vaiheissa olevia eri alojen opiskelijoita.

Reima Saarisen ystävä (oik.) kävelykierroksen harjoituksissa. Kuva: Tiina Mahlamäki.

Projekti lähti liikkeelle opiskelijoiden omista ideoista siitä, mitä Turun esoteerisia henkilöitä ja tapahtumia kierroksella käsiteltäisiin. Siinä oli tilaa toteuttaa itseään ja hioa omia tuotoksiaan yhdessä muiden kanssa. Tärkeää oli rakentava palaute. Yhteinen motivaatio auttoi ratkaisemaan vastaan tulevat ongelmat. Sovituista aikatauluista ja tapaamisista oli pidettävä kiinni, joten jokainen otti vain sen verran vastuuta, minkä pystyi hoitamaan. Lopulta kaikki onnistui ilman suurempia ongelmia.

Kävelykierros toteutettiin ideoinnista valmiille kierrokselle muiden opintojen ohessa puolen vuoden aikana. Toteutus sisälsi eri vaiheita tiedonhausta käsikirjoituksiin, harjoitteluun ja lopulta kolmella eri kielellä toteutettuun kierrokseen.

Kiertokävelyn henkilöt ja paikat

Kiertokävelyllä tavattiin muun muassa Pekka Siitoin. Kuva: Mila Santala.

Kiertokävelyllä vieraltiin kahdeksassa eri pisteessä. Liikkeelle lähdettiin Donner-instituutista ja Olly Donnerista, jonka yhdessä miehensä Uno Donnerin kanssa tekemän lahjoituksen turvin instituutti perustettiin 1950-luvun loppupuolella. Muita pisteitä olivat Ett Hem -museo, jossa käsiteltiin teosofi Helene Jacobssonia ja Pehr Kalmin puutarha, jossa päästiin kuulemaan ystävän muistelua Reima Saarisesta.

Tuomiokirkolla käsiteltiin alueelta löytyneitä merkkejä magiasta, hovioikeuden luona, Turun Akatemian entisillä sijoilla, tutustuttiin akatemiaa järkyttäneisiin magiaoikeudenkäynteihin.

Samalla paikalla kerrattiin myös Tapio Kotkavuoren merkittävää kansainvälistä maagista uraa ja tavattiin alkemisti August Nordenskiöld. Kierroksen päätteeksi käytiin vielä Turun yliopistolla Fennicumin liepeillä, jossa todistettiin Pekka Siitoimen loitsimista ja kuultiin hänen henkisestä polustaan.

Mainitut kahdeksan pistettä valikoituivat kierrokselle niiden merkittävyyden ja paikkaan sijoittumisen perusteella. Lyhyet kävelymatkat olivat kierroksen sujuvuuden kannalta tärkeitä. Ideat henkilöistä ja paikoista keksimme yhdessä. Kierroksesta muotoutui lopulta hyvin osallistuneiden opiskelijoiden mielenkiinnon kohteiden näköinen. Kiertokävelyn toteutuksessa oppaat ja dramatisoinnin toteuttaneet opiskelijat toivat käsikirjoituksen eloon uusilla tavoilla.

Projekti lisäsi työelämätaitoja: oma-aloitteisuutta, sitoutumista ja aikatauluttamista

Järjestäjät onnistuneen kävelykierroksen jälkeen.

Projektissa jokainen sai hyödyntää vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Jokainen otti myös vastuuta hankkeen jostain osa-alueesta: osa keskittyi tiedonhakuun ja kirjoittamiseen, toiset saattoivat hyödyntää kokemustaan opastuksesta, esiintymisestä tai graafisesta suunnittelusta. Projekti auttoi hahmottamaan omia vahvuusalueita, mutta myös löytämään uusia. Yhdestä kuoriutuikin lahjakas näyttelijä, samalla kun toinen toteutti projektin verkkosivut ilman aiempaa kokemusta. Rohkaisevassa ilmapiirissä omalta mukavuusalueelta poistuminen osoittautui hedelmälliseksi.

Kaikille mukana olleille tuli selväksi kommunikointitaitojen merkitys projektityöskentelyssä; oli osattava työskennellä yhdessä toisten kanssa, ja olla ottaa vastaan muiden ideoita.

Oli hienoa päästä harjoittamaan työelämätaitoja ainutlaatuisessa projektissa. Kokemus oli niin onnistunut, että aloimme haaveilla kirjaprojektista. Alan konkareilta saatu positiivinen palaute auttoi ymmärtämään, että meistä opiskelijoista on vaikka mihin, kun vain rohkenemme heittäytyä.

> Tutustu kierroksen sisältöön

Mila Santala on folkloristiikan sekä arkistoalan ja asiakirjahallinnan opiskelija Turun yliopistossa.