Pääkirjoitus: Kielen opettamisen ajankohtaiset ilmiöt

Kevään toinen teemakokonaisuus kielen opettamisesta on jatkoa ensimmäiselle kirjoittajakutsulle, joka oli kielen opettaminen ja oppiminen. Erittäin suuren suosion ansiosta kokonaisuus päätettiin jakaa kahteen erilliseen julkaisuun. Nyt ilmestyvässä teemanumerossa on seitsemän kirjoitusta, jälleen laajalla kielivalikoimalla: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Aihepiirit ovat erittäin ajankohtaisia ja monessa niissä on kaikuja ajankohtaisesta tekoälyn teemasta, kuten Susanna Mäkisen ja Outi Veivon kirjoituksessaTekoälyä ja teknologiaa – täydennyskoulutusta kielten opettajille”. Pinnalla on myös toinen ajankohtainen ilmiö, kestävä kehitys, johon näkökulmia tarjoavat Minna Maijalan ja Soila Merijärven et al. artikkelissaan ” EKKO-hanke: kestävästi kohti pedagogisia ratkaisuja”. Tähän nostetuista kirjoituksista on myös pääteltävissä, että moni on tarttunut kirjoituskutsuun yhteisjulkaisun kautta. Humanistit selkeästi osaavat tehdä yhteistyötä ja rakentaa hankkeita. 

Kirjoitusten joukosta löytyy myös huolestunut kannanotto nykytilaan. Artikkelissaan ”Kielten opetuksen noidankehästä kestävään kielikoulutuspolitiikkaan” Marjut Johansson ja Soili Norro kysyvätkin ”Vieraita kieliä on tarjolla, mutta niitä ei valita – miksi?” ja löytävät syväluotaavia syitä nykyisestä koulujärjestelmästä yhdistettynä. Kuten kirjoittajatkin toteavat, kielten opettajat tekevät kaikkensa, mutta nyt olisi myös kunnallisten päättäjien tartuttava rakenteellisiin haasteisiin, sillä ”kielipolut on rakennettava kestäviksi palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa ja kansainvälistä toimintaa”.    

Hanna-Mari Kupari, päätoimittaja

Hiiskuttua-lehden päätoimittaja Hanna-Mari Kupari