Pelon maailmassa, humanistit rakentavat luottamusta

Horjuuko rauha Euroopassa, valuvatko Talvivaaran myrkyt kesämökin edustalle, onnistunko opinnoissa, ihmissuhteissa ja elämässä yleensä? Niin moni asia voi mennä pieleen, ja asiantuntijuuden ylettömän runsastumisen myötä olemme tietoisia yhä useammasta riskistä ja koemme yhä monivivahteisempia pelon mahdollisuuksia: sikiöseulonta, geneettinen profilointi, trollitehtaat, perusoikeudet sote-alueilla, identiteettivarkaudet, nettihuijaukset ja näyttöpäätteiden silmiä syövä valohyöky. Siinä vain muutama esimerkki tuoreista pelonaiheista, jotka ovat pulpahtaneet esiin tieteellisen ja teknologisen edistyksen myötä. Riskejä aktiivisesti kartoittava tietoisuutemme etsii maailmasta pelonaiheita, ja tarjontaa riittää. Pelon vastamyrkky on luottamus, omaan itseen, toisiin ihmisiin, terveydenhuoltoon, poliittisiin instituutioihin, Kosmoksen oikeudenmukaisuuteen, sekä maailman ymmärrettävyyteen ja hallittavuuteen. Erityisesti tämän viimeisen kohdalla humanisteilla on muiden tieteilijöiden tapaan paljon annettavaa: tiedollisesti jäsentynyt maailma on sanalla sanoen jäsentynyt, ja sen uhkaavat ja kaoottiset piirteet voidaan suhteuttaa sijoittamalla niitä ymmärrystä ja hallintaa lisääviin yhteyksiin. Eikä humanistien tarvitse tyytyä jälkikäteiskommentointiin, vaan me voimme aktiivisesti avata erilaisia tulevaisuuspolkuja kanssaihmisten keskusteltaviksi. Valoa kohti.

 

Rahaa!

Turun yliopiston Julkisen valinnan tutkimuskeskuksessa (PCRClab) tutkitaan ihmisten valintoja ja sitä, miten ihmiset suunnistavat epävarmuuksien, riskien, hyötyjen ja pelon maailmassa. Tutkimuskeskus hakee koehenkilöitä osallistumaan erilaisiin valintatilanteisiin. Porkkanaakin on tarjolla, eli pieni rahapalkkio. Lue siis lisää täältä ja osallistu.

Matti Kamppinen

Kuva: Wikimedia Commons.