Pervot pahat ja tutkijat

Turun yhdeksäs homo-, lesbo- ja queer-tutkimusseminaari järjestettiin 24.–25.8. Turun yliopiston Sirkkalan kampusalueella. Seminaarin tarkoituksena on kerätä yhteen suomalaisia ja kansainvälisiä queer-tutkijoita ja -tutkimuksesta kiinnostuneita. Tällä kertaa teemana oli ”pervot pahat”.

 

Keskustelu kävi vilkkaana myös seminaarin tauoilla. Kuva Sari Miettinen.

Seminaari järjestettiin yhteistyönä Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ja Åbo Akademin kvinnovetenskapin oppiaineiden sekä Suomen queer-tutkimuksen seuran (SQS) kanssa, Waldemar von Frenckells stiftelsen ja Stiftelsen för Åbo Akademi -säätiöiden taloudellisella tuella. Homo-, lesbo- ja queer-tutkimusseminaareja on järjestetty Turussa vuodesta 1997 alkaen, edellisen kerran vuonna 2010.

Seminaarin avasi SQS:n puheenjohtaja Tom Linkinen. Seminaarissa kuultiin neljä plenaariesitelmää kotimaisilta ja kansainvälisiltä queer-tutkimuksen vaikuttajilta. Ensimmäisen plenaariluennon piti kirjallisuuden professori Sanna Karkulehto Jyväskylän yliopistosta. Se käsitteli median ja queer-tutkimuksen suhdetta hänen omien julkisuuskokemustensa kautta sekä seksualisoidun väkivallan roolia mediassa. Taidehistorian ja naistutkimuksen dosentti, fil. tri Harri Kalha Helsingin yliopistosta puhui otsikolla ”Iso paha halu: homohalun liikkeitä fantasiasta todellisuuteen” ja fil. tri Kaisa Ilmonen Turun yliopistosta otsikolla ”Pahat ja köyhät eli miten queer, kapitalismi ja diaspora liittyvät yhteen?” Seminaarin kansainvälinen pääpuhuja oli tohtori Henriette Gunkel, joka tällä hetkellä toimii tutkijatohtorina Bayreuthin yliopiston Afrikan-tutkimuksen laitoksella. Hänen esitelmänsä käsitteli länsimaisen LGBT-oikeusaktivismin vaikutuksia Afrikassa sekä afrikkalaisten oman aktivismin muotoja.

Seminaariluennot keräsivät runsaasti yleisöä. Kuva Sari Miettinen.

Seminaarin yhteydessä järjestettiin neljä työryhmää, joissa pervot pahat -teemaa käsiteltiin eri näkökulmista. Seminaarin kansainvälisessä hengessä yksi työryhmistä pidettiin englanniksi, johon osallistui työryhmäesitelmien pitäjiä Norjasta ja Tanskasta. Kahteen seminaaripäivään osallistui useita kymmeniä kiinnostuneita kuulijoita niin yliopistolta kuin sen ulkopuoleltakin. Kävijät osallistuivat myös innokkaasti työryhmissä käytyyn keskusteluun. Seminaarin päätti paneelikeskustelu, johon osallistui pääpuhujien lisäksi myös feministisen aikakauslehti Tulvan päätoimittaja Atlas Saarikoski.

Työryhmäesitelmien lyhennelmät ovat luettavissa sukupuolentutkimuksen oppiaineen verkkosivuilla.

Olli Juhala
sukupuolentutkimuksen ja mediatutkimuksen oppiaineiden harjoittelija