PLoP tutki: Esikouluikäisten empatiataidot kehittyvät robottikoiran ja elävän koiran kanssa

Pori Laboratory of Play:n tekemässä tutkimuksessa selvitettiin esikouluikäisten lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä koira-avusteisissa oppimistilanteissa, joihin osallistettiin robottikoira ja elävä koira.

Sosiaalisen robotiikan käyttö yleistyy oppimisympäristöissä. Esimerkiksi eläinrobotteja hyödynnetään yhä laajemmin osana teknologiakasvatusta. Eläinavusteisuus on uusi tutkimusalue varhaiskasvatuksen alueella etenkin sosiaalisen robotiikan näkökulmasta.

Keväällä 2020 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin esikouluikäisten lasten empatian ja myötätuntotekojen kehittymistä. Porilaisen kuvataidepäiväkoti Viikarin esikoululaisten ja heidän opettajiensa kanssa tehdystä tutkimuksesta vastasivat Pori Laboratory of Play:n tutkijaryhmän Katriina Heljakka ja Pirita Ihamäki, sekä Turun yliopiston Rinnalla-hankkeen mentoriopettaja Anu Lamminen.

Lelupohjainen ja leikillinen oppiminen

Tutkijoiden aiemmin tekemä lelututkimus verkottuneiden älylelujen opetuksellisesta potentiaalista toimi pohjana koira-avusteiselle tutkimukselle, jossa fokus siirtyi koodausoppimisesta ja leikkijöiden pelillisistä, liikunnallisista sekä tarinallisista leikeistä lelupohjaisen oppimisen affektiivisen ulottuvuuden tarkasteluun, eli empatian ja myötätuntotekojen tutkimiseen.

Monitieteinen tutkimus yhdisti varhaiskasvatuksen ja teknologisoituvan leikin osa-alueet pyrkimyksenään selvittää, miten kaupallinen robottikoira, Golden Pup, ja elävä koira edistävät sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä osana leikillisen oppimisen hetkiä.

Koirien osallisuus sitoutti ja ilahdutti

Tutkimus osoitti, miten leikillinen oppiminen sensoriteknologiaan perustuvan, ääntelevän ja liikehtivän robottikoiran kanssa tuki inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvän sosioemotionaalisen ajattelun ja empatiataitojen kehitystä, kun taas elävän koiran kanssa toteutetut hetket synnyttivät osallistujissa myötätuntoa reaktiona elävän koiran spontaaniin käytökseen. Koirat koettiin opetushetkissä ilmapiirin pehmentäjinä, jotka saivat opettajien mukaan heidät herkistymään ja näkemään lapset toisin silmin.

Tutkimukseen mentoriopettajana osallistunut Anu Lamminen kuvailee, miten oppimishetkillä saavutettiin yhteinen flow-tila, jonka aikana tunnereaktiot olivat voimakkaita. Koirien kanssa työskennellessä opettajat kokivat esikouluikäisten lasten sitoutuvan vahvasti ryhmän toimintaan ja iloitsevansa niin robottikoiran kuin elävänkin koiran osallisuudesta oppimishetkiin.

Tutkimuksen löydöksenä on kasvava ymmärrys siitä, miten robottikoiran avulla voidaan simuloida inhimillistä vuorovaikutusta, kun taas elävän koiran avustaminen oppimisessa tukee myötätuntotekojen kehittymistä ihmisen ja eläimen välisessä vuorovaikutuksessa.

Kirjoittaja on Pori Laboratory of Play:n lelu- ja leikintutkija Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa.

Kuva: Robottikoira Golden Pup ja älylelut leikintutkimuksen laboratoriossa. Kuva: Katriina Heljakka.