Polulla populaarimaisteriksi – Uutta yhteistyötä populaarikulttuurintutkimuksen saralla

Populaarikulttuurintutkimuksen uunituore opintopolku starttasi 9.9.2014 This is popular! -avajaisseminaarilla. Maisterivaiheen opintopolun järjestävät oppiaineet – kulttuurihistoria, mediatutkimus ja musiikkitiede – olivat kukin kutsuneet alansa kansainvälisen huippututkijan juhlistamaan lukuvuoden alkua.

Avainsanana kansainvälisyys

Professori Susanna Paasonen lausuu seminaarin avaussanat. Kuva: Tilda Junko.
Professori Susanna Paasonen lausuu seminaarin avaussanat. Kuva: Tilda Junko.

Lukuvuonna 2014–2015 käynnistyvän Popular Culture Studies -maisteripolun kieli on ensisijaisesti englanti ja sen tarkoitus on houkutella laitokselle yhä enenevässä määrin kansainvälisiä opiskelijoita sekä tarjota suomalaisopiskelijoille entistä kansainvälisempi opiskeluympäristö. Opintopolussa yhdistetään kulttuurihistorian, mediatutkimuksen ja musiikkitieteen opintoja kokonaisuudeksi, jolla on oma maisteriseminaarinsa. Opintopolku tuottaa maisterintutkintoja kuhunkin pääaineeseen. Monitieteinen ja kansainvälinen opintopolku on jatkumoa laitoksen vahvalle populaarikulttuurintutkimuksen perinteelle, joka organisoitui vuonna 2006 IIPC-tutkimusyksikön (The International Institute for Popular Culture) perustamisen myötä.

Populaarin monet määrittelyt

Seminaarin avaussanat lausunut mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen halusi muistuttaa populaarikulttuurin määrittelyjen historiallisuudesta, runsaudesta ja paikoin ristiriitaisuudestakin. Tutkimuksen taustalla onkin oltava ymmärrys tästä ambivalentista luonteesta. Kulttuurin populaarien ulottuvuuksien tutkimus on tärkeää erityisesti siksi, että populaarikulttuurin sisällöt ja käytännöt läpäisevät niin kokonaisvaltaisesti jokapäiväistä elämäämme.

Seminaarin päätti yliopistonlehtori Sharif Mowlabocusin vangitseva luento internetpornosta. Kuva: Tilda Junko.
Seminaarin päätti yliopistonlehtori Sharif Mowlabocusin vangitseva luento internetpornosta. Kuva: Tilda Junko.

Seminaarissa musiikkitieteen vieraana luennoi professori Claudia Gorbman (University of Washington Tacoma). Gorbman on niittänyt mainetta etenkin elokuva- ja televisiomusiikin tutkijana ja myös hänen luentonsa käsitteli elokuvamusiikin – etenkin laulujen – merkitystä elokuvakerronnassa. Kulttuurihistorian vierailijaluennoitsija oli puolestaan historioitsija Marilyn Motz (Bowling Green State University, Ohio). Hänen esitelmänsä suuntasi katseen Yhdysvaltain sisällissodan aikaisiin populaarikulttuurin ilmentymiin ja siihen, miten ne merkityksellistyivät yksittäisen nuorenparin kirjeenvaihdossa. Seminaarin päätti mediatutkimuksen vieraan yliopistonlehtori Sharif Mowlabocusin (University of Sussex) vangitseva luento internetpornon keräilystä ja kuratoinnista. Mowlabocus tiivisti luennossaan osuvasti, miksi populaarikulttuuria on tutkittava: ”Jos sanotaan, että jokin aihe ei ole tutkimisen arvoinen, on sitä juuri siksi tutkittava!”

Tilda Junko on luovan kirjoittamisen ja sukupuolentutkimuksen toimistosihteeri.