Populaarikulttuurin tutkimuksen tohtoriohjelma käynnistyi

Vuoden 2012 alussa käynnistyi uusi tohtoriohjelma, joka on erikoistunut populaarikulttuurin tutkimukseen. PhD Programme in Popular Culture Studies, PPCS, on syntynyt neljän yliopiston yhteistyönä. Turun yliopiston koordinoimassa hankkeessa ovat jäseninä myös Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi. Turun yliopistosta mukana on neljä oppiainetta, digitaalinen kulttuuri, kulttuurihistoria, mediatutkimus ja musiikkitiede. Ohjelma on nelivuotinen, ja vuoden 2015 loppuun ulottuvassa ohjelmassa on viisi tohtorinkoulutuspaikkaa.

Tavoitteena on antaa kansainvälinen, kriittinen, työelämäsuuntautunut koulutus alalla, jossa Suomessa ei toistaiseksi ole ollut systemaattista tohtorikoulutusta. Populaarikulttuurin tutkimus on ollut tärkeä osa yliopistollista opetus- ja tutkimustoimintaa 1960-luvun lopulta lähtien. Ray Brownen perustama Center for Popular Culture syntyi Bowling Greenissä jo vuonna 1968 ja alan johtavaa lehteä Journal of Popular Culture on julkaistu samasta vuodesta lähtien. Euroopassa Iso-Britannia on ollut alan tärkein kehittäjä 1970-luvulta alkaen erityisesti cultural studies -traditionsa ja tutkimusinstituuttiensa (Birmingham, Manchester) kautta.

PPCS:n avajaisseminaari pidettiin Turun yliopistossa 17.–18. helmikuuta 2012. Seminaarin keynote-luennossa dosentti Kari Kallioniemi pohti suhdetta populaarikulttuuriin ja käytti esimerkkinä Alain Resnais’n elokuvaa Viime vuonna Marienbadissa (L’année dernière à Marienbad, 1961), jota – art house -tyylistään huolimatta – voidaan tulkita myös populaarikulttuurisena pastissina. Luennon jälkeen seurasi paneelikeskustelu, jossa käytiin keskustelua populaarikulttuurin muuttuvasta asemasta suomalaisessa tutkimuskentässä. Panelistit kävivät läpi Suomalaisen populaarikulttuuritutkimuksen vaiheita erityisesti 1980-luvulta eteenpäin, suurelta osin edustamiensa tahojen historian kautta.

Laadukkaan paneelin osanottajina toimivatkin ohjelman partneritahojen edustajat: Johannes Brusila (musiikkitieteen professori, Åbo Akademi), Helmi Järviluoma-Mäkelä (kulttuurintutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto), Raine Koskimaa (nykykulttuurin tutkimuksen professori, Jyväskylän yliopisto), Janne Mäkelä (Suomen Jazz & Pop Arkiston johtaja, sidosryhmien edustaja), John Richardson (musiikkitieteen professori, Turun yliopisto), Hannu Salmi (kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto), Jukka Sihvonen (elokuvatutkimuksen professori, Turun yliopisto) ja Jaakko Suominen (digitaalisen kulttuurin professori, Turun yliopisto).

Vasemmalta oikealle: paneelikeskustelun puheenjohtanut Turun yliopiston musiikkitieteen professori John Richardson, Suomen Pop & Jazz Arkiston johtaja Janne Mäkelä sekä Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä. Kuva Kimi Kärki.

Seminaari jatkui suljettuna perjantai-illan ja lauantain aamupäivän ajan. Ohjelman viiden rahoitetun tutkijan lisäksi sen toimintaan osallistuu 15 muilla tavoin rahoitettua statusjäsentä. Seminaarissa käsiteltyjen tutkimussuunnitelmien kirjo oli vaikuttava, tutkimusaiheissa analysoitiin niin digitaalista pelaamista kuin urheilua, televisiokanavien ohjelmapolitiikkaa ja intermediaalisuutta. Kriittisen tarkastelun alle tulivat myös mm. huumori 1800-luvun Wienissä ja Monty Python -komediaryhmän kautta, kansallisuusajattelun, urheilun ja populaarimusiikin yhteydet, internetin deitti-ilmoitukset, tatuointikulttuuri Suomessa, Girl Power -ilmiö, nuorten identiteetinmuodostus nuorisotoiminnan piirissä, sukupuolittunut vaaniminen audiovisuaalisena ilmiönä ja katutaide kaupunkitiloissa. Aiheiden ja tutkimuksellisten näkökulmien variaatio sekä niistä virinneet innostuneet keskustelut lupaavat kiinnostaviauusia avauksia populaarikulttuurin tutkimuksen piirissä.

Professori Hannu Salmi toimii PPCS-johtoryhmän puheenjohtajana ja fil. lis. Kimi Kärki PPCS-koordinaattorina.