Premods kokoaa historian tohtoriopiskelijat Turkuun

Ensimmäinen Premods-tapaaminen pidettiin Uumajan yliopistossa syyskuussa 2011. Kuva: Linn Holmberg.
Ensimmäinen Premods-tapaaminen pidettiin Uumajan yliopistossa syyskuussa 2011. Kuva: Linn Holmberg.

Sinä keskiaikaa ja varhaismodernia tutkiva historian tohtorikoulutettava! Haluatko saada kansainvälisiä kontakteja ja päästä kertomaan tutkimusaiheestasi rennossa seurassa? Nyt siihen on tilaisuus.

Varhaismodernin historian tutkijat kokoontuvat yhteen syyskuussa

Premods (Premodern Doctoral Students) on pohjoismainen historian tohtoriopiskelijoiden verkosto, joka on perustettu vuonna 2011 Uumajan yliopistossa. Verkoston tarkoituksena on koota yhteen pohjoismaisia historian tohtorikoulutettavia, jotka tutkivat keskiaikaa ja varhaismodernia aikakautta. Verkosto on täysin opiskelijavetoinen ja sen toiminta perustuu vuosittain järjestettäville kokoontumisille. Aikaisempina vuosina kokoontumisia on pidetty Lundissa, Göteborgissa ja Uppsalassa. Premods on matalan kynnyksen tapahtuma, jossa historian tohtoriopiskelijat tapaavat toisiaan ja pääsevät keskustelemaan omasta tutkimusaiheestaan muiden samaa aikakautta tutkivien tohtorikoulutettavien kanssa. Verkosto toimii lisäksi kanavana konferensseista, työpaikoista sekä rahoitusmahdollisuuksista tiedottamiseen. Tavoitteena on myös innostaa uusia tutkijoita aikakauden pariin.

Teemana kulttuuri historiantutkimuksessa

Vuoden 2015 tapaaminen pidetään Turussa syyskuussa (23.–25.9.2015) ja sen järjestävät kulttuurihistorian oppiaineen tohtorikoulutettavat yhdessä Åbo Akademin kanssa. Tämän vuoden teemana on, isäntäkaupungille sopivaan tapaan, kulttuuri. Toivomme osallistujien pohtivan lyhyissä esitelmissään, mitä kulttuuri tai kulttuurihistoria merkitsee heidän omassa tutkimuksessaan. Erityisesti tarkoituksena on keskustella metodologisista ongelmista, joita kukin on kohdannut tutkimistyötä tehdessään. Tapahtuman ohjelmassa on lisäksi tutustumista Turkuun ja sen historiaan sekä rentoa vapaamuotoista seurustelua. Lisätietoa tapahtumasta on luvassa kevään ja kesän aikana yliopiston sähköpostilistoilla. Kiinnostuneet voivat jo nyt liittyä Premodsin Facebook-ryhmään.

Toivotamme kaikki medievalistit ja varhaismodernistit, sekä sellaiseksi itsensä tuntevat, tervetulleiksi tapahtumaan!

Premods-koordinaattori Heta Aali (htaali(at)utu.fi) antaa tarvittaessa lisätietoja ja vastaa mielellään kiinnostuneiden kysymyksiin.

Henna Karppinen-Kummunmäki on kulttuurihistorian tohtorikoulutettava.