Projektiharjoittelu AFinLAn syyssymposiumissa

Osallistuimme kieli- ja käännöstieteiden laitoksen projektiharjoittelukurssille ”Tieteellisen symposiumin järjestäminen”. Kurssi oli liitetty Turun yliopistossa 10.–11. marraskuuta 2017 järjestettyyn Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA ry:n vuosittaiseen syyssymposiumiin, jossa 15 opiskelijan ryhmämme sai käytännön harjoitusta symposiumin järjestelyistä. Opettajinamme olivat kolme kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tohtorikoulutettavaa, Veijo Vaakanainen ja Mari Mäkilä pohjoismaisten kielten oppiaineesta sekä Sirkku Ruokkeinen englannin kielen oppiaineesta.

Kurssi sisälsi syyslukukauden aikana oppitunteja ja ryhmätöitä. Saimme tunneilla taustatietoa symposiumeista ja muista akateemisista konferensseista. Ryhmätöissä teimme AFinLAn syyssymposiumin järjestelytehtäviä. Työtehtäviä jaettiin vastuualueittain, osa kurssilaisista hoiti symposiumin sähköpostiviestintää ja sosiaalisen median viestintää ja osa teki symposiumissa tarvittavia opasteita ja nimikylttejä. Lisäksi otimme yhteyttä sponsoreihin, osallistuimme abstraktikirjan kokoamiseen ja teimme Webropol-palautekyselyn. Kurssi huipentui symposiumiin, jossa olimme avustajina vastaanottamassa osallistujia infotiskillä ja saliavustajina sessioissa.

Suurin osa työstämme oli symposiumia edeltävää taustatyötä. Yksi näkyvimmistä töistämme oli kuitenkin infotiskillä, jossa jaoimme osallistujille infokasseja, neuvoimme tien saleihin, vastasimme muihin kysymyksiin ja huolehdimme säilytykseen jätetyistä tavaroista. Saliavustamiseen kuuluivat muun muassa salin järjestäminen ennen esitelmiä, tietotekniikan toiminnan varmistaminen ja aikamerkkien näyttäminen esitelmän pitäjille. Teimme myös muistiinpanoja esitelmistä ja kirjoitimme kurssin lopuksi esseen.

Opimme myös, mitä kaikkea mahdollista ja mahdotonta voi sattua symposiumin aikana, vaikka meitä oli valmennettu symposiumin järjestelytöihin ja toimimiseen avustajina. Monet osallistujat kiittelivät jälkeenpäin hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä järjestelyistä, jolloin koimme onnistuneemme. Suuret kiitokset kuuluvat opettajillemme.

Emme tunteneet ennestään muita projektikurssilaisia, koska olimme eri oppiaineista ja eri vuosikursseilta, mutta löysimme monta uutta ystävää. Tiimityö ja tehtävien jako toimi hyvin. Saimme arvokasta kokemusta tieteellisen tapahtuman järjestämisestä ja siitä, mitä kaikkea on otettava huomioon tällaisessa tapahtumassa.

Outi Pinomaa ja Sirkku Tunkkari-Yli-Suomu ovat maisterivaiheen opiskelijoita italian ja ranskan oppiaineissa.