Queer-näkökulmaa surun tutkimukseen

Tohtorikoulutettava Varpu Alasuutari tutkii väitöskirjassaan puolison kuolemaan ja suruun liittyviä kokemuksia suomalaisten HLBT*-ihmisten näkökulmasta.

Miksi tutkia surua queer-näkökulmasta?

Suomessa surua ja leskeksi jäämistä ei ole ennen tutkittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien näkökulmasta. Kansainvälinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että HLBT-leskiä ei aina kohdella samoin kuin valtaväestöön kuuluvia ihmisiä, joiden aviopuoliso on kuollut. Esimerkiksi syrjivät asenteet, lainsäädännöllinen epätasa-arvo ja tukipalveluiden puute voi tehdä HLBT-lesken elämän erityisen haastavaksi tilanteessa, joka mielletään yhdeksi ihmiselämän vaikeimmista. Lisäksi kuolleen pääsurijoina pidetään yleensä heteroydinperheen jäseniä ja verisukulaisia, jolloin samaa sukupuolta olevan kumppanin suru ei välttämättä saa ansaitsemaansa tunnustusta.

Vähemmistöön kuuluva leski voi myös joutua odottamattomiin tilanteisiin. Miten löytää hautajaisiin HLBT-ihmisiin myönteisesti suhtautuva pappi? Kuinka toimia puolison homo- tai transfobisten omaisten kanssa? Kuinka osallistua surevien vertaistukiryhmään, jossa on toistuvasti tultava ulos kaapista ventovieraille?

Kenellä on oikeus suruun? Kenen tarina tulee kuulluksi?

Jokaisessa yhteiskunnassa on omat suremisen sääntönsä ja norminsa, jotka määrittelevät sitä, kuka saa surra ja ketä, kuinka kauan suru saa kestää ja miten sen kuuluu edetä. Tutkimukseni pyrkii purkamaan näitä normeja ja monipuolistamaan käsitystä leskeydestä. Lisäksi tutkimus tuo esiin HLBT-leskien vaiettuja elämäntarinoita. Näiden tarinoiden kertominen on tärkeää, sillä ne kertovat olennaisia asioita paitsi surusta ja leskeksi jäämisestä, myös HLBT-ihmisten asemasta Suomessa.

Surusta uuteen alkuun

Puolison kuolema saa elämän järkkymään ja muuttumaan radikaalisti toisenlaiseksi. Vaikka suru kulkee pitkään mukana, elämän uudelleenrakentamisen prosessi voi sisältää positiivisiakin muutoksia. Eräs haastateltavista aloitti puolisonsa kuoleman jälkeen sukupuolenkorjausprosessin. Toinen hankki lapsen. Moni rakastui uudelleen. Leskeksi jääneiden tarinat eivät siis ole pelkästään tarinoita surusta, vaan myös uudelleen löydetystä onnesta.

Lisätietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta

Varpu Alasuutari on tohtoriohjelma Junon ja sukupuolentutkimuksen oppiaineen tohtorikoulutettava.

*   Lyhenne HLBT viittaa sanoihin homo, lesbo, biseksuaali ja transsukupuolinen. Käytän lyhennettä HLBT sekä termiä queer seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin viittaavina kattokäsitteinä.