Rajavartijoiden kokemuksia ja kertomuksia juhlakirjana

Suomen Rajavartiolaitoksen perustamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Juhlajulkaisuun varauduttiin hyvissä ajoin, ja Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineella on ollut tärkeä rooli Tarinoita rajalta -teoksen aineistojen tuottamisessa. Kirja julkistettiin virallisesti Rajavartiolaitoksen piirissä elokuussa, mutta keskiviikkona 18.9. järjestettiin Sirkkalan Minervassa pienimuotoinen tilaisuus, jossa juhlistettiin Turun yliopiston ja Rajavartiolaitoksen onnistuneen yhteistyön tulosta.

Vas. folkloristiikan yliopistonlehtori Pasi Enges, teoksen kirjoittaja dosentti Lassi Saressalo, emeritusprofessori Pekka Hakamies ja yliopisto-opettaja Kirsi Hänninen.

Folkloristiikan oppiaine solmi vuoden 2011 lopulla Rajavartiolaitoksen kanssa yhteistyösopimuksen, jolla käynnistettiin rajavartijaperinteen keruu- ja tallennusprojekti. Sen keskeinen tavoite oli aineiston tuottaminen Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhlakirjaan. Aineiston sijoituspaikaksi sovittiin Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto ja sen tuottaminen otettiin osaksi folkloristiikan opiskelijoiden vuosittaisen kenttätyökurssin ohjelmaa. Lisäksi arkisto sitoutui ottamaan vastaan ja säilyttämään sinne lähetettyä aineistoa.

Rajavartiolaitoksen muodollisen organisaation ja virallisen historian rinnalla on kulkenut työ-yhteisöjen ja niiden yksittäisten jäsenten kokemusperäinen historia. Keruuprojektissa keskityttiin eri tehtävissä toimineiden tai edelleen toimivien rajavartijoiden arkeen ja omakohtaisiin kokemuksiin ja muistitietoon.

Haastattelujen teemat ulottuivat rajamiesten omasta koulutus- ja työhistoriasta työn ja työyhteisöjen kuvausten kautta juhlaperinteeseen, rajamieshuumoriin ja identiteettikysymyksiin. Näistä aineksista tietokirjailija, folkloristiikan dosentti Lassi Saressalo koosti lähemmäs 400-sivuisen, runsaasti kuvitetun juhlakirjan, jonka sivuilla rajamiesten ja -naisten henkilökohtaiset tarinat limittyvät Rajavartiolaitoksen ja monin paikoin koko Suomen valtion historiaan.

– Tehtävä oli mielenkiintoinen: miten kytkeä yhteen Rajavartiolaitoksen toiminnan sata vuotta, kertojien omakohtaiset kokemukset eri tehtävissä Rajan palveluksessa sekä tehtäväkenttää ja historiaa valaiseva kuva-aineisto. Suurin työmäärä syntyi historiatiedon kokoamisen lisäksi haastattelupuheen muokkaamisesta luettavaksi puhekieleksi niin, että siitä tulisi elävää luettavaa. Halusin kertojien äänen mukaan – ainakin kirjallisesti. Tässä apunani oli kielenhuoltajani Hanna Saressalo, Saressalo kertoo.

Valokuvakerronnan aineiston kokoamisesta vastasi Rajavartiolaitos eri perinneyhdistyksineen ja siellä erityisesti hankesihteeri Pinja Henttunen. Rajan maailma on kiehtova, monimuotoinen ja joskus jännittävä – huumoria unohtamatta. Kokonaisuuden paketoi ammattitaidolla kansiin teoksen taittanut Henri Terho.

Lassi Saressalo: Tarinoita rajalta. Historiaa ja muistoja Rajavartiolaitoksen sadan vuoden taipaleelta. Rajavartiolaitos 2019.

> Lue teos verkossa

MV